Julia Kristeva är en av Frankrikes mest kända intellektuella och en världsledande psykoanalytisk tänkare. Den 13-15 oktober samlades The Kristeva Circle på Södertörns högskola med ett sextiotal deltagare från tretton länder.

Julia Kristevas texter har inspirerat forskning inom humaniora och samhällsvetenskap över hela världen. Alltsedan 1980-talet har hon haft stor betydelse för utvecklingen av feministisk teori. Kristeva är idag professor emerita vid Diderot-universitetet i Paris (Université de Paris VII).

Den 14 oktober ägde ett personligt hållet samtal med Julia Kristeva rum på Moderna museet. Titta på hela konferensen nedan.