Den 20 april i år delas Vegamedaljen ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Denna medalj är sällskapets högsta utmärkelse för naturgeografisk forskning.

I år delas medaljen ut till fransmannen Didier Fassin, professor och specialist inom medicinsk antropologi. Medaljen delas av H.M. Konungen under en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Samma dag anordnas Vegasymposiet i Kungliga Vetenskapsakademien för att uppmärksamma professor Fassins forskning.

Professor Fassin får priset med följande motivering: ”Från basen i medicinsk antropologi har Dider Fasin utvidgat sitt verksamhetsområde till en övergripande humanitär antropologi (delvis också under benämningen “moralens antropologi”) som kommit att inriktas mot utsatta grupper, och de samhälleliga institutioner som bidrar till att göra dem utsatta. ”

 

(Foto CNRS ©  E. Marchadour)

Lämna en kommentar

Scroll to Top