Vad är Frö-programmet?

Syftet med Frö-programmet är att främja det fransk-svenska forsknings­samarbetet och erfarenhetsutbytet genom att ge i Sverige etablerade forskare möjligheten att vistas i Frankrike under en kortare period (1–4 veckor). Avsikten är att forskaren ska knyta nya kontakter eller fördjupa existerande samarbete med franska forskare, lärosäten eller forskningsenheter.

Frö-stöd täcker endast rese- och boendekostnader, dvs. kostnader för flygresan från Sverige samt lokala resor och uppehälle i Frankrike, exklusive alla andra kostnader. Flyg- och tågresor sker normalt i ekonomiklass eller motsvarande. Frö-stöd är 750 euros eller 1500 euros.

Observera att programmet ej riktar sig till doktorander.

Vem kan söka?

Frö-stöd får sökas av dig som är forskare verksam vid ett svenskt lärosäte eller forskningsenhet, oavsett din nationalitet. Yngre forskare prioriteras dock. Med yngre forskare avses sökande som disputerat för högst ca tio år sedan.

Du bör klart precisera vilka forskningsenheter du tänker besöka under din vistelse i Frankrike. Ansökningar som omfattar besök/vistelser vid mer än en forskningsinstans, om möjligt i olika städer, kommer att prioriteras.

THEME 2020: Applications for the 2nd call 2020 must relate to one of the topics of the France-Sweden partnership on innovation and green solutions renewed in June 2019. All disciplinary fields are concerned (fundamental, experimental sciences, exact or technological, human and social sciences) and could advantageously present a multidisciplinary approach for the following themes:
• Smart mobility
• Batteries
• Green energies (fuel cells, wind, hydrogen, …)
• Light materials
• Electric roads
• Digital transformation
• Artificial intelligence
• Green finance
• Space
• Organization of care and health systems
• Environmental health
• Antimicrobial resistance
• Personalized medicine
• Telemedicine

 

Mer information?

Om du undrar över någonting kan du kontakta oss: science@institutfrancais-suede.com

Här hittar du några svar på vanliga frågor. Listan kommer att kompletteras fortlöpande.

  • Jag jobbar i Sverige men har inte svenskt medborgarskap, kan jag söka bidrag?

Ja, våra mobilitetsprogram riktar sig till samtliga doktorander verksamma i Sverige.

  • Hur vet jag att min ansökan nått fram?

Du får en bekräftelse när ditt mejl kommit fram. Om du inte mottagit någon bekräftelse efter 48 timmar, kontakta oss igen.

  • • Jag har en kollega i Frankrike som skulle vilja komma till Sverige. Kan han/hon söka Frö-bidrag?

Nej. Frö är endast avsett för vistelser i Frankrike. För forskare i Frankrike som vill besöka Sverige har Frankrikes ambassad / Institut français de Suède ett annat program. Det heter Tor.

  • Jag är doktorand i ett cotutelle-samarbete med Frankrike, kan jag söka Frö-bidrag?

Nej. Om du jobbar inom ett cotutelle samarbete (dubbel doktorsexamen) med ett franskt lärosäte har Frankrikes ambassad / Institut français de Suède ett annat program för dig och dina handledare. Programmet heter Ömse och har egna villkor (se vår webbsida).