Vad är Frö-programmet?

Syftet med Frö-programmet är att främja det fransk-svenska forsknings­samarbetet och erfarenhetsutbytet genom att ge forskare som är etablerade i Sverige möjligheten att vistas i Frankrike under en kortare period (en eller flertalet veckor). Avsikten är att forskaren ska knyta nya kontakter (i synnerhet med målet att starta europeiska projekt) eller fördjupa existerande samarbeten mellan franska och svenska forskare, lärosäten eller forskningsenheter (särskilt inom ramen för Europauniversitet).

Frö-stipendiet ligger mellan 750 € och 1 500 € och täcker rese- och boendekostnader i Frankrike, d.v.s. resan i ekonomiklass från Sverige till boendet i Frankrike.

Observera att programmet ej riktar sig till doktorander.

Vem kan söka?

Alla forskare som är verksamma vid ett svenskt lärosäte eller forskningsenhet, oavsett nationalitet kan söka om stipendiet. Yngre forskare kommer att prioriteras. Med yngre forskare avses sökande som disputerat för högst ca tio år sedan.

Ansökan till Frö-programmet år 2021, måste syfta till projekt som berör något av de teman som nämns i det svensk-franska innovationspartnerskapet för ett innovativt och grönt EU, som förnyades år 2019. Alla ämnesområden är relevanta, från naturvetenskapliga till samhällsvetenskapliga mfl.. Man kan med fördel ansöka med multidisciplinär ansats. De teman som bör ingå i projektet är:

 • Smart rörlighet
 • Batterier
 • Grön energi (bränsleceller, vind- eller vattenkraft, etc.)
 • Lätta material
 • Elekriska vägar
 • AI
 • Gröna finanser
 • Rymden
 • Förvaltning av sjuk- och hälsovårdssystem
 • Miljöhälsa
 • Antimikrobiell resistens
 • Personcentrerad vård
 • E-hälsa och vård på distans

Ansökande forskare inom ramen för Europauniversitet med både franska och svenska partnerinstitutioner, kommer att delges särskild uppmärksamhet under urvalsprocessen.

Länk till anmälningsformulär: https://ifsuede.wufoo.com/forms/z13c62q20fqx7ev/

Mer information?

Om du undrar över någonting kan du kontakta oss: science@institutfrancais-suede.com

FAQ – Här hittar du några svar på vanliga frågor.

Jag jobbar i Frankrike/Sverige men har inte franskt/svenskt medborgarskap. Kan jag ansöka?
Ja, våra mobilitetsprogram riktar sig till samtliga doktorander som är verksamma i Frankrike/Sverige.

Hur vet jag att min ansökan har nått fram?
När du har ansökt får du ett bekräftelsemejl. Om du inte mottagit någon bekräftelse inom 48 timmar, vänligen kontakta oss igen.

Mitt forskningslag har många kontakter i Sverige. Finns det andra typer av stipendier?
Ja. Frankrikes Ambassad/Franska Institutet i Sverige har ytterligare tre mobilitetsprogram:

TOR-programmet, för forskare i Frankrike,
GALAN-programmet, för att stärka franskt-svenskt samarbete,
ÖMSE-programmet, för doktorandstudenter med gemensam handledning (Sverige-Frankrike) eller som ansöker om European doctorate label