Ekonomiskt publiceringsstöd från Institut français

Ett program som hjälper bokförlag med finansiellt stöd för att erhålla rätt att publicera verk

Varje år ger Institut français, som arbetar för Franska departementet för utrikespolitik och internationell kulturpolitik, och det franska kulturella nätverket i utlandet, ekonomiskt stöd till bokförlag för att dessa ska erhålla rätten att översätta och publicera böcker skrivna på franska som redan publicerats i Frankrike. Sedan 25 år tillbaka har detta program bidragit till publiceringen av 20 000 böcker, skrivna av franska eller fransktalande författare, i 75 länder.

Institut français bidrar med finansiellt stöd, som delvis eller fullständigt betalas i förskott för att täcka hela eller delar av den totala kostnaden för publiceringsrättigheterna, avtalade mellan franska och utländska bokförlag. Det finansiella stödet gäller alla typer av böcker, med undantag för läroböcker avsedda för skola eller universitet. Stödet omfattar en rad olika fält såsom litteratur, samhällsvetenskap, ungdom, serietidningar, teater, poesi, vetenskapliga publikationer, med mera.

Programmet finansierar uteslutande professionella utgivare som publicerar verk skrivna på franska och översätts till det lokala språket (inklusive franska) och där rätten att publicera ägs av ett franskt bokförlag. Förskottet utbetalas av Institut français direkt till det franska bokförlaget. Verk som inte är upphovsrättsskyddade berörs inte av det här programmet.

En kommission som består av representanter från bokförlag och representanter från organisationer som delar ut bidrag inom boksektorn, delar ut bidragen enligt följande kriterium:

  • Verkets kvalitet och betydelse för franskt författarskap och idéskapande,
  • Den utländska förläggarens engagemang till att vilja utveckla och upprätthålla en översättnings- och publiceringspolitik som hedrar franska författare,
  • Den utländska förläggarens engagemang vad gäller spridning och marknadsföring av boken.

Inget finansiellt stöd kommer att tilldelas en redan publicerad bok.

När ansöker jag? 

Nästa ansökningsperiod kommer att äga rum i januari 2022. Exakta ansökningsdatum kommer att publiceras i november 2022.

Hur ansöker jag? 

Genom att fylla i följande formulär: https://ifsuede.wufoo.com/forms/za1gp340ep69kn/

Fyll vänligen även i följande dokument:

Vanliga frågor:

  • Hur betalas bidraget ut? Institut français i Paris betalar beloppet direkt till det franska bokförlaget.
  • Hur bör budgeten se ut? En enkel och balanserad budget efterfrågas där inkomsterna är lika stora som utgifterna. Vänligen fyll i excelarket som du hittar här nedan.
  • Måste författaren vara fransk? Nej, men boken måste vara publicerad på franska av ett franskt bokförlag.

För mer information, kontakta culture@institutfrancais-suede.com