Är du student? Skulle du vara intresserad av att studera i Frankrike? Alliance Française i Stockholm erbjuder stipendier för högskole- och universitetsstudier i Frankrike. Det är tillfället för dig att kunna åka till Frankrike och fördjupa dina kunskaper om franska språket och den franska kulturen. För att ansöka måste du ha förkunskaper i franska (minst steg 5) och studierna ska omfatta minst fyra månader. Stipendiebeloppet är som regel 15 000 SEK.

Här hittar du mer information: https://afstockholm.com/stipendier/for-studenter/