Beskrivning av praktiktjänsten:
Högst ansvariga är Franska institutets chef och språk- och utbildningsattachén. Praktikantens uppdrag kommer att bestå i att assistera språkattachén i hennes arbete med följande uppgifter:

  • Organisera och delta vid DELF-DALF-test

  • Organisera utbildningsseminarier för språklärare

  • Organisera och följa upp uttagningsprov för elever

  • Vara i kontakt med fransklärare över hela landet

  • Delta i arbetet med och utvecklandet av Radio Elan www.radio-elan.se och IFprofs https://www.ifprofs.org/.

Beskrivning av arbetsplatsen:

Franska institutet delar lokaler med Franska Ambassaden i Sverige. Här jobbar vi med frågor framställda av det franska utrikesdepartementet angående: Språk- och utbildningssamarbete, Samarbete inom vetenskaps- och högskolefrågor, och Kulturellt samarbete. På så sätt genomför och bedriver Franska Institutet tillsammans med svenska samarbetspartners en lång rad aktiviteter och verksamheter: utställningar, konferenser, debatter, filmvisningar, konserter, utbytesprogram, utbildningar, utformande av läromaterial etc.

Arbetsspråk:

Den sökande bör vara trespråkig (franska, engelska och svenska)

Efterfrågade kunskaper och meriter:

  • Minst tre års eftergymnasiala studier inom språk- och utbildningsområdet

  • Förmåga att arbeta självständigt och disciplinerat, organisatorisk och social kompetens, flexibilitet och lyhördhet

  • Kompetens inom digitala verktyg

Aktuell period för praktiktjänsten: tre månader fr.o.m. 15 augusti 2020 med möjlighet till förlängning med ytterligare en tremånadersperiod.

Ort: Stockholm

Övrig information: Alla sökande ombeds att skicka CV och personligt brev senast den 8 juni 2020 till orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr.

Franska institutet står inte för den sökandes rese- samt boendekostnader.

Ett kontrakt mellan den sökande och skolan bör vara underskrivet och klart innan praktikperiodens start.

Endast studenter inskrivna vid ett franskt eller svenskt universitet eller högskola läsåret 2019/2020 eller 2020/2021 kan söka.