cooperation-educative

 

Inom ramen för sitt utbildningssamarbete, anordnar Institut français de Suède regelbundet seminarier om aktuella frågor när det gäller utmaningar på utbildningsområdet. Institutet främjar också utbyten mellan Frankrike och Sverige. Det kan handla om att anordna studiebesök i Sverige för franska tjänstemän som arbetar inom utbildningsväsendet för att titta närmare på olika utbildningsfrågor (exempelvis yrkesutbildning, skolavhopp…) eller stöd till utbyten mellan franska och svenska skolor.

För närmare information om grund- och fortbildning av lärare i Frankrike, se:

För närmare information om det system som utvecklats för kompetensramar i Frankrike :

För närmare information om utvärdering inom det franska skolsystemet: