cooperation-educative

 

Inom ramen för sitt utbildningssamarbete, anordnar Institut français de Suède regelbundet seminarier om aktuella frågor när det gäller utmaningar på utbildningsområdet. Institutet främjar också utbyten mellan Frankrike och Sverige.

  • Anordning av ett seminarium om mottagande och integration av utlänska elever som inte talar språket i april 2015. Som en uppföljning av seminariet besökte svenska utbildningsledare Frankrike i oktober 2015 för att studera  organisationen av mottagande och skolgång för nyanlända elever.
  • Anordning av ett mötes/debatt-seminarium med fokus på den viktiga frågan om skolelevers digitala kompetens september 2016. Detta tema är en prioriterad fråga för de franska och svenska utbildningssystemen.
  • Anordning av studiebesök i Sverige för franska tjänstemän som arbetar inom utbildningsväsendet för att titta närmare på olika utbildningsfrågor (exempelvis yrkesutbildning, skolavhopp…).
  • Stöd till utbyten mellan franska och svenska skolor. Idag finns det 59 utbyten.

 

GRUND- OCH FORTBILDNING AV LÄRARE

För närmare information om grund- och fortbildning av lärare i Frankrike, se:

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI, IKT: ETT FRANSKT EXEMPEL PÅ KOMPETENSRAMAR

För närmare information om det system som utvecklats för kompetensramar i Frankrike :

UTVÄRDERING INOM SKOLSYSTEMET : HUR OCH VARFÖR ?

För närmare information om utvärdering inom det franska skolsystemet:

STARTA ETT EUROPEISKT PROJEKT. FINANSIERING.

Hur kan ett mobilitetsprogram finansieras inom skolsystemets olika nivåer ?