Lärarutbildningen och utvecklingen av den bild eleverna har av det franska språket involverar också användandet av innovativa och nyskapande undervisningsstöd, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för alla användare och stödja det svenska utbildningsdepartementets avsikt att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi. På initiativ av svenska lärare och med stöd av ansvariga myndigheter, har Institut français de Suède följaktligen valt att understödja framtagandet av undervisningsstöd av hög kvalitet. Dessa resurser kan användas i Sverige men även i övriga delar av världen.

radioElan

Radio Elan: en skolradio på webben vars huvudsakliga syfte är att utgöra en resursbank för ljudmaterial (muntlig förståelse och uttrycksförmåga). Mediet kan därmed vara till stöd för lärare vid förberedandet av elever till DELF-examina och ett verktyg för självbedömning för eleverna. Projektet åtnjuter stöd från Utbildningsradion. Upptäck Radio Elan.

Det går även bra att låta sina elever medverka i Radio Elan om man befinner sig långt från Stockholm. Då sker inspelningen av intervjuer per telefon. Tveka inte att kontakta Henri Houssemaine, henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se.

 

Undervisning med franska läroböcker: sedan höstterminen läsåret 2015 har eleverna i 25 pilotklasser runt om i Sverige lärt sig franska med läroböcker som publicerats i Frankrike.

  • Syftet med detta projekt är att erbjuda svenska elever en modern och dynamisk syn på Frankrike samt att uppmuntra dem att stärka sin läsförståelse och sina muntliga kunskaper genom en kommunikativ och handlingsbaserad pedagogik ”made in France”.
  • Hur fungerar det? Ett avtal skrivs mellan Institut français de Suède (IFS) och det svenska läroverket. IFS utrustar en klass med materialet som behövs utan kostnader för skolan, erbjuder provet DELF i slutet av året och garanterar två gratis vidareutbildningar för klassens lärare (hantering av läroböckerna samt kunskaper om provet DELF). Om försöket upplevs positivt åtar sig läroverkets rektor att på ett progressivt sätt utrusta skolans franskaklasser med läroböckerna som producerats i Frankrike.
  • De utvalda läroböckerna är Adosphère, Totem, Adomania och Les loustics.
  • En utlysning för anmälningar till projektet utannonceras varje år.

 

 

LilianThuramAff

En svensk-fransk ljudbok som innehåller avsnitt från boken ”Mes étoiles noires”/”Mina svarta stjärnor” av Lilian Thuram. Syftet med denna tvåspråkiga ljudbok är att främja en grundläggande fransk text i utbildning mot rasism genom att göra boken mer tillgänglig för icke-franskspråkiga. Det handlar också om att uppmärksamma översättningsarbetet en grupp elever från Franska Skolan i Stockholm har gjort. Valet av media grundas på dess användarvänlighet och tillgänglighet för synskadade personer, och dess betydelse när det gäller att skapa en ny relation till läsande för de yngsta. Denna ”teaser” har intresserat en svensk bokförläggare: boken gavs ut på svenska i pappersform i september 2015.

Nu kan du beställa cd-ljudboken gratis genom att kontakta .oda.martin@diplomatie.gouv.fr