Lärarutbildningen och utvecklingen av den bild eleverna har av det franska språket involverar också användandet av innovativa och nyskapande undervisningsstöd, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för alla användare och stödja det svenska utbildningsdepartementets avsikt att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi. På initiativ av svenska lärare och med stöd av ansvariga myndigheter, har Institut français de Suède följaktligen valt att understödja framtagandet av undervisningsstöd av hög kvalitet. Dessa resurser kan användas i Sverige men även i övriga delar av världen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tecknade serien ”Vi är alla superhjältar!” : en tecknad serie lanserad av Fondation Lilian Thuram pour l’éducation contre le racisme finns nu tillgänglig på nätet och på svenska med tillhörande pedagogiskt material avsett för skolundervisning. Det är ett mycket fint underlag som framställer barn som försvarar jämlikhet och solidaritet för en bättre värld.

Författaren till denna serie heter Jean-Christophe Camus, tecknaren Benjamin Chaud men idén är Lilian Thurams. Han är före detta fotbollsspelare och Europamästare 2000 samt hedersdoktor vid Stockholms universitet (2017). Du kan hitta de två albumen översatta av Maria Sjöström Gisslén och gratis på nätet via länken https://allaarvisuperhjaltar.se/.

 

 

radioElan

Radio Elan: en skolradio på webben vars huvudsakliga syfte är att utgöra en resursbank för ljudmaterial (muntlig förståelse och uttrycksförmåga). Mediet kan därmed vara till stöd för lärare vid förberedandet av elever till DELF-examina och ett verktyg för självbedömning för eleverna. Projektet åtnjuter stöd från Utbildningsradion. Upptäck Radio Elan.

Det går även bra att låta sina elever medverka i Radio Elan om man befinner sig långt från Stockholm. Då sker inspelningen av intervjuer per telefon. Tveka inte att kontakta Henri Houssemaine, henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se.

 

Undervisning med franska läroböcker:

  • Syftet med detta projekt är att erbjuda svenska elever en modern och dynamisk syn på Frankrike samt att uppmuntra dem att stärka sin läsförståelse och sina muntliga kunskaper genom en kommunikativ och handlingsbaserad pedagogik ”made in France”.
  • Hur fungerar det? Ett avtal skrivs mellan Institut français de Suède (IFS) och det svenska läroverket. IFS utrustar en klass med materialet som behövs utan kostnader för skolan, erbjuder provet DELF i slutet av året och garanterar två gratis vidareutbildningar för klassens lärare (hantering av läroböckerna samt kunskaper om provet DELF). Om försöket upplevs positivt åtar sig läroverkets rektor att på ett progressivt sätt utrusta skolans franskaklasser med läroböckerna som producerats i Frankrike.
  • De utvalda läroböckerna är Merci!, #LaClasse och Tendances
  • En utlysning för anmälningar till projektet utannonseras varje år.

Håll dig uppdaterad om de resurser, undervisningsstöd och läromedel som vi erbjuder för fransklärare i Sverige. Skriv till francais@institutfrancais-suede.com för att prenumerera på vårt Nyhetsbrev. Din mejladress kommer att användas av Franska Institutet och endast för utskick om utbildning och pedagogik.