Fransklärarnas litteraturpris

2019 lanserade Franska Institutet Fransklärarnas litteraturpris i samarbete med Fortbildningsavdelningen vid Uppsala Universitet. Priset tilldelas ett av verken i urvalet av Prix Goncourt av en jury bestående av fransklärare med stort intresse för fransk litteratur.

Vill du delta? Här hittar du alla detaljer (på franska).

Kontakt: veronique.simon@fba.uu.se.

 

Fortbildningsseminariet för franskalärare

Vårt utbildningsseminarium för franskalärare är avsett att bli ett årligt återkommande inslag.

Under 2017 ägde seminariet rum den 30 och 31 oktober på Franska Skolan i Stockholm och behandlade ämnet uttal i undervisning i franska som främmande språk (FLE). Ladda ner programmet här.

Under 2018 hölls seminariet på Franska Skolan i Göteborg den 29 och 30 oktober på temat kommunikativ grammatikundervisning. Ladda ner programmet.

Under 2019 ägde seminariet rum den 5 och 6 april på Franska Residenset, och den 28 och 29 oktober på Franska Skolan i Stockholm, på temat teateraktiviteter i kurser i franska som främmande språk. Ladda ner programmet här.

Kontakt: Meryl Maussire, språkattaché meryl@institutfrancais-suede.com.

Håll dig uppdaterad om de resurser, utbildningar och läromedel som vi erbjuder för fransklärare i Sverige. Skriv till francais@institutfrancais-suede.com för att prenumerera på vårt Nyhetsbrev. Din mejladress kommer att användas av Franska Institutet och endast för utskick om utbildning och pedagogik.