Fortbildningsseminariet för franskalärare

Vårt utbildningsseminarium för franskalärare är avsett att bli ett årligt återkommande inslag.

Under 2017 ägde seminariet rum den 30 och 31 oktober på Franska Skolan i Stockholm och behandlade ämnet uttal i undervisning i franska som främmande språk (FLE). Ladda ner programmet här.

Under 2018 hölls seminariet på Franska Skolan i Göteborg den 29 och 30 oktober på temat kommunikativ grammatikundervisning. Ladda ner programmet.

Under 2019 ägde seminariet rum den 5 och 6 april på Franska Residenset, och den 28 och 29 oktober på Franska Skolan i Stockholm, på temat teateraktiviteter i kurser i franska som främmande språk. Ladda ner programmet här.

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr