1. Årligt seminarium för fortbildning av lärare i franska

Fortbildningsseminariet för lärare i franska är avsett att bli ett årligt arrangemang. 

Förra året ägde seminariet rum den 30 och den 31 oktober på temat ”uttal”: Ladda ner seminarieprogrammet 2017

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

 

 

2. Utbildning av examinatorer av DELF-DALF

Årlig utbildning: i Stockholm den 25, 26 och 27 februari 2019,

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

 

3. Fransklärardiplom: Diplôme d’aptitude à l’enseignement du Français Langue étrangère (DAEFLE) 

DAEFLE är en distansutbildning både för fransklärare som vill fortbilda sig och för personer som önskar utbilda sig till fransklärare. Det går att följa utbildningen från överallt i världen via olika examenscentra. Det är Alliance française Paris Ile-de-France i samarbete med den franska statliga organisationen för distansundervisning Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) som erbjuder utbildningen.

Utbildningen riktar sig till samtliga personer som undervisar, eller avser undervisa, i franska som andraspråk, i Frankrike eller i andra länder. Innehållet i utbildningen är anpassat för undervisning i klassrum. Kurserna omfattar både teoretiskt inriktade föreläsningar och aktiviteter med utgångspunkt i skriftligt underlag och tillämpade övningar. De är tillgängliga på nätet via en utbildningsplattform framtagen för DAEFLE, som även erbjuder ett forum för utbyte och samarbete.

I utbildningen ingår nätbaserad hjälp från handledare, som följer deltagarna under hela utbildningen och hjälper dem att förvärva de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga inom läraryrket.

Förberedandet inleds med ett antagningstest – se nedan:

Kalender för antagningstest och examina vid Institut français de Suède under 2019:

Anmälan Sista ansökningsdag (daefle@alliancefr.org) Online-test Resultat Anmälan till CNED
 13/08 – 31/08 02/09 15-23/10 04/11 Från januari 2020
 23/09 – 11/10 14/10 28/11 – 6/12 17/12 Från januari 2020

 

  • Pris: 865 SEK 

 

Test under 2019: 

Anmälan Sista ansökningsdag 

(daefle@alliancefr.org)

 

Mottagning av ämnen Datum för provningarna Skicka bevis till AFPIF (expresspost) Datum för resultat
 21/10 – 06/11 08/11 04/12 Onsdag 11/12 från kl.9.00 till 17.00 13/12 02/03/2020

 

  • Pris: 3 360 SEK 

 

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr och claudine.carlsson@diplomatie.gouv.fr