Lärarutbildning 2018-03-23T14:34:17+00:00

1. Årligt seminarium för fortbildning av lärare i franska

Fortbildningsseminariet för lärare i franska är avsett att bli ett årligt arrangemang. Vidareutbildningen 2016 hölls den 31:a oktober och den 1:a november på temat kreativitet och teatertekniker i utlärningen av franska som andra språk. Ladda ner seminarieprogrammet 2016

2017 ädge seminariet rum den 30 och den 31 oktober på temat uttalet i klasserna som pluggar franska som främmande språk. Ladda ner seminarieprogrammet 2017

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

2. Franska kurser (i klassrummet eller virtuella klassrummet). Gå till webbsidan http://www.institutfrancais-suede.com/langue-education/cours-de-francais/

3. Utbildning av examinator-korrigatorer av DELF-DALF

Årlig träning: i Stockholm den 26, 27 och 28 februari för DELF och den 1 och 2  mars för DALF.

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

LÄRARKOMPETENS I FRANSKA
DIPLOME D’APTITUDE A L’ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE (DAEFLE)

Förberedandet av DAEFLE för lärarkompetens i franska är såväl en grund- som fortbildning som följs på distans.

DAEFLE har en yrkesinriktad prägel och leder fram till ett utbildningsbevis. Diplomet är resultatet av ett samarbete mellan l’Alliance française Paris Ile-de-France och den franska statliga organisationen för distansundervisning Centre National d’Enseignement à Distance (CNED).

Utbildningen kan följas var som helst i världen genom olika examenscentra.
Utbildningen riktar sig till samtliga som avser undervisa, eller redan undervisar, i franska för icke franskspråkiga studerande (=som ej har franska som modersmål) i Frankrike eller i andra länder. Innehållet i utbildningen är anpassat för klassundervisning. Kurserna omfattar både teoretiskt inriktade föreläsningar och aktiviter med utgångspunkt från skriftligt underlag och tillämpade övningar. De är tillgängliga på nätet via en utbildningsplattform framtagen för DAEFLE, som även erbjuder ett forum för utbyte och samarbete.

Kursupplägget stöds effektivt av en nätbaserad handledning av lärare som under hela utbildningen hjälper deltagarna att förvärva de kunskaper och färdigheter som är förenade med yrket.
Förberedandet inleds med en antagningstest, Test d’accès (se nedan):

Kalender för antagningstester och examina vid Institut français de Suède

Anmälan Skickar registreringsfiler (daefle@alliancefr.org) Online-tester Resultat Anmälan till CNED
 01/02 – 23/02 26/02 10-20/04 04/05 Från juli 2018
 19/03 – 06/04 09/04 22-31/05 12/06 Från juli 2018
 06/08 – 31/08 03/09 16-24/10 05/11 Från juli 2018
 24/09 – 12/10 15/10 29/11 – 7/12 18/12 Från juli 2018

 

  • Pris: 800 SEK (svenska kronor)

Prochaines sessions d’examens 

Anmälan Skickar registreringsfiler

(daefle@alliancefr.org)

 

Mottagning av ämnen Datum för provningarna Skicka bevis till AFPIF (expresspost) Datum för resultat
 23/04 – 11/05 14/05 13/06 Tisdag 19/06 från kl.9.00 till  17.00 21/06 14/09
 22/10 – 07/11 09/11 28/11 Onsdag 5/12 från kl.9.00 till 17.00 07/12 04/03/2019

 

  • Pris: 3 360 SEK (svenska kronor)

 

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr och claudine.carlsson@diplomatie.gouv.fr

X