Provomgången i november 2021 är full. Om du vill skriva upp dig på väntelistan, skicka ett mejl till  oda.martin@diplomatie.gouv.fr

Institut français de Suède organiserar regelbundet prov för diplom i franska som främmande språk : DELF, DALF, DELF Prim, DELF junior. Institut français de Suède samordnar dessa examina i Sverige, men anmälan sker till respektive examenscentra (se kalender).

Vilket syfte har dessa examina ?

 • DELF och DALF styrker dina färdigheter i franska språket med utgångspunkt från Europarådets nivåer för språkkunskaper – CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) : A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Det diplom du erhåller har en permanent giltighet och gäller hela livet ! Det utgör också ett värdefullt kompetensbevis för din yrkeskarriär.
 • DELF Prim vänder sig till skolelever (mellan 8 och 12 år) inskrivna i grundskola. DELF Prim ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.
 • DELF junior kan genomgås av skolungdomar inskrivna i grundskola eller gymnasium. Delf Junior ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.

Priser

 • DELF Prim
  • A1.1 : 400 SEK
  • A1 : 600 SEK
  • A2 : 700 SEK
 • DELF Junior
  • A1 : 600 SEK
  • A2 : 700 SEK
  • B1: 750 SEK
  • B2: 1 100 SEK
 • DELF-DALF för alla
  • DELF
   • A1: 600 SEK
   • A2: 700 SEK
   • B1: 750 SEK
   • B2: 1 100 SEK
  • DALF
   • C1: 1 900 SEK
   • C2: 1 950 SEK

Kalender 2021:

November 2021 :

  • Provtillfälle DELF Junior, DELF-DALF TP
  • Anmälningsdatum  27/09/2021 till 11/10/2021 (med reservation för utsålda platser)
  • Provdatum : 9/11/2021 till 11/11/2021

Obs! På grund av rådande omständigheter kring coronapandemin tvingas Institut français de Suède begränsa antalet anmälda till DELF-testet i november till 6 personer. Det kommer dock att finnas en väntelista. OBS! När du fått din kallelse kan du inte längre avanmäla dig och få pengarna tillbaka, endast vid särskilda undantag. Vi rekommenderar dig att ta direktkontakt med ett annat centrum för att se om de har platser kvar. Du hittar listan med examenscentra längre ner på denna sida.

På grund av rådande omständigheter är vi tvungna att ytterligare begränsa anmälan till provtillfället i november. Vi kommer att prioritera kandidater som behöver ett diplom i franska för något av följande ändamål :

1)    Registrering vid ett franskt universitet/högskola via plattformen Parcoursup (vi behöver i detta fall ett intyg av en lärare från kandidatens skola som styrker att kandidaten ska skriva in sig på Parcoursup)

2)    Ansökan om medborgarskap i ett land som kräver ett diplom i franska

3)    Arbetsrelaterade orsaker (för att arbeta i Frankrike till exempel)

Andra ansökningar kommer att accepteras i mån av plats.

Ladda ner anmälningsblanketten här: Fiche-dinscription-DELF-DALF-IFS-novembre-2021

OBS! Om du är registrerad användare av vårt IF PASS får du rabatt när du anmäler dig.

För samtliga frågor gällande dessa examina, kontakta Oda Martin, e-postadress: oda.martin@diplomatie.gouv.fr.

EXAMENSCENTRA:

DELF-DALF för alla

DELF junior

 • Malmö Borgarskola, Malmö
 • Europaskolan, Strängnäs
 • Bilingual Montessori School of Lund
 • Hvifeldtska Gymnasiet, Göteborg
 • Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund
 • Härnösands Gymnasium, Härnösand
 • Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg
 • Calmare Internationella Skola
 • Alléskolan, Hallsberg
 • Kungsholmens Västra Gymnasium, Stockholm
 • Fribergaskolan, Danderyd
 • Lugnviksskolan, Östersund
 • Vallasskolan, Halmstad
 • Bodaskolan, Borås
 • Katedralskolan, Lund
 • Aranäsgymnasiet, Kungsbacka
 • Solna gylmnasium, Solna
 • Lindeborgsskolan, Malmö
 • Kungsgårdsskolan, Ängelholm
 • Futuraskolan Gåshaga, Lidingö
 • Futuraskolan International Kottla, Lidingö

DELF Prim

 • Lycée français Saint Louis, Stockholm (för sina elever)

DELF junior och Prim

 • Franska Skolan, Stockholm 
 • Franska Skolan, Göteborg 
 • L’école buissonnière, Stockholm
 • L’école du coin, Stockholm