Vad är DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère) ?

Förberedelserna inför DAEFLE är en introduktion eller fortbildning som ges på distans av CNED. Utbildningen riktar sig till samtliga personer som undervisar, eller avser undervisa, i franska som andraspråk, i Frankrike eller i andra länder.

DAEFLE är ett diplom som är knutet till lärosäten och är inte katalogiserat i RNCP. Det möjliggör arbete inom olika privata strukturer (organisationer, språkcentra etc) men godkänns inte av svenska utbildningsmyndigheter. Om du önskar arbeta inom det svenska skolsystemet behöver du tala flytande svenska för att examineras och erhålla en lärarlegitimation – eller motsvarigheten till CAPES – efter studier på högre nivå.

Innehållet i utbildningen är anpassat till klassrumsundervisning: utbildningen omfattar både teoretiskt inriktade föreläsningar och aktiviteter med utgångspunkt i skriftligt underlag och tillämpade övningar. De är tillgängliga på nätet via en utbildningsplattform framtagen för DAEFLE, som även erbjuder ett forum för utbyte och samarbete. Handledningsmaterial online, tillhandahållet av utbildare, kompletterar kursmaterialet och hjälper dig genom utbildningen för att du ska förvärva de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga inom läraryrket.

 

Så här påbörjar du förberedelserna inför DAEFLE:

 1. Gör tillträdesprovet hemma.
 2. Följ utbildningen via CNED.
 3. Gör slutprovet hos Franska institutet.

 

Etapp 1: Först måste du anmäla dig till tillträdesprovet till DAEFLE, detta är obligatoriskt.

Anmälan : Ladda ner Anmälningsformuläret för tillträdesprovet, fyll i och skicka den tillsammans med en kopia av ditt examensbevis samt ett kvitto på betalning av 82 euro (865 kr) till oda.martin@diplomatie.gouv.fr.

Att göra provet: Tillträdesprovet för DAEFLE görs online hemma på en dator med hörlurar (Plattformen tillåter inte att provet genomförs på ett bra sätt på en padda eller telefon). De sökande får efter anmälan via e-post en kod för att logga in på plattformen där tillträdesprovet finns.

Detta prov kräver inga särskilda förberedelsestudier. Det utgörs av tre test på 35 minuter var med flervalsfrågor (läsförståelse, hörförståelse samt språkuppbyggnad). Ett exempel på hur provet kan se ut finns här: https://demo.evalang.fr/

OBS!

 • Den sökande har rätt att ta tillbaka sin anmälan i upp till 14 arbetsdagar. Efter 14 dagar behövs intyg på franska (yrkes-, medicinsk eller transportrelaterad frånvaroorsak) med den sökandes namn tydligt markerat.
 • Hela betalningen måste göras vid samma tillfälle, vid anmälan.
 • Tillträdesprovet gäller i tre år.

Kommande tillfällen för tillträdesprovet:

 

Anmälan Test online Resultat Registrering hos CNED
Till 19/02/21
15/04/21 till 27/04/21
10/05/21 Från juli 2021
Till 02/04/21 18/05/21 till 28/05/21 08/06/21 Från juli 2021
Till 27/08/21 12/10/21 till 20/10/21 02/11/21 Från januari 2022
Till 08/10/21 25/11/21 till 03/12/21 14/12/21 Från januari 2022

 

Etapp 2: Om du erhåller resultatet C1 kan du anmäla dig hos CNED (http://www.cned.fr) för att följa utbildningen till DAEFLE.

 

Etapp 3: Från och med anmälan hos CNED har du fyra år på dig att avsluta och validera utbildningen genom att göra slutprovet på plats hos Franska institutet.

Examensproven är följande :

 • Ett enda övergripande prov som är fyra timmar långt på förmiddagen (09h-13h), där högsta poäng är 80.
 • Ett specialiseringsprov som är en och en halv timma långt på eftermiddagen (14:30-16:00) och där högsta poäng är 20.

För att få godkänt på provet bör man:

 1. Alltid uppnå minst 50/100 poäng sammanlagt på proven och
 2. Minst 40/80 på det övergripande provet,
 3. Uppnå minst 7/20 på specialiseringsprovet.

Anmälan: Ladda ner Anmälningsformuläret och fyll i den. Skicka den sedan tillsammans med intyg på sex godkända moduler samt kvittot på betalning av 328 euro till oda.martin@diplomatie.gouv.fr.

Kommande tillfällen för slutprovet:

 

Anmälan Prov på plats Resultat
Till 30/04/21 Onsdag 09/06/2021 kl.9 till kl.16 09/09/2021
Till 03/11/21 Onsdag 08/12/2021 kl.9 till kl.16  03/03/2022

 
 

För frågor och funderingar, skriv till oss på oda.martin@diplomatie.gouv.fr.