Språk & Utbildning2021-03-08T12:11:39+01:00

VERKSAMHETER INOM AVDELNINGEN SPRÅK OCH UTBILDNING VID INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

  • Institutet stödjer innovativa och nyskapande pedagogiska resurser, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för samtliga användare och stödja det svenska utbildningdepartementets intention att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Technologies de l’information et de la communication, TIC).

logofle

>> SAMARBETE INOM UTBILDNING

cooperation-educative

Satsningar inom lärarutbildningarna med målsättning att väcka intresse för läraryrket, utbilda, stödja och behålla dagens lärare. Redogörelse för situationen i Frankrike.

Nödvändiga färdigheter. Digital kompetens förutsätter ett säkert och kritiskt användande av informationssamhällets teknologier i såväl arbetssammanhang som på fritiden och inom övrig kommunikation. Att behärska de digitala medierna är en grundförutsättning i dagens samhälle: användandet av dator för att erhålla, utvärdera, lagra, framta, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i sociala medier via nätet.

Tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för samtliga elever är en av de viktigaste frågorna för skolans huvudmän och ansvariga. Hur uppnår man detta mål ? Vilka vägar kan man gå för att förbättra det befintliga systemet ? De politiskt ansvariga konfronteras med val och måste fatta beslut som påverkar framtiden och ofta förutsätter mycket stora investeringar.

De europeiska länderna kan lära mycket av varandra: mobilitet på samtliga nivåer är ett av gemenskapens nyckelbegrepp.

  • Mobilitetsprogram “Ett år i Frankrike” för gymnasieelever (Un an en France) 

Med programmet ”Ett år i Frankrike” kan svenska gymnasieelever gå på en fransk skola under ett läsår. Eleverna får studiebidrag från CSN som bidrar till en del av skol- och internatavgifterna samt ersättning till franska värdfamiljer. Franska gymnasieskolor som vill motta en svensk elev måste ha ett internat och kunna hitta en värdfamilj till eleven. Värdfamiljen tar emot eleven under helger och lov. Det svensk-franska mobilitetsprogrammet ”Ett år i Frankrike” infördes 1989. Svenska gymnasieelever i årskurs 1 och 2 får genom programmet en chans att prova på ett år på ett franskt gymnasium.

För mer information för svenska elever : Ett år i Frankrike eller kontakta Marianella Mata Escobar, mella.mata@uhr.se

Det går också bra att skriva till vår Språkattachée Meryl Maussire på : meryl@institutfrancais-suede.com

För mer information för franska skolor : CIEP

Håll dig uppdaterad om de resurser och läromedel som vi erbjuder för fransklärare i Sverige. Skriv till francais@institutfrancais-suede.com för att prenumerera på vårt Nyhetsbrev. Din mejladress kommer att användas av Franska Institutet och endast för utskick som rör utbildning och pedagogik.

AGENDA

Till toppen