För fjärde året i rad öppnar Svenska institutet i Paris och Institut français de Suède i Stockholm utlysningen för residensprogrammet Eva De La Gardie vid Svenska institutet i Paris 1-29 november 2019 (fasta datum). Detta är den fjärde ansökningsomfången till följd av de tidigare utgåvorna år 2016, 2017 och 2018 som gick till Lena Maria Nilsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, samt Ulf Johansson som arbetar för bevarandet av fågelsamlingar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Nicolae Paladi, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science) på det statliga forskningsinstitutet RISE.

Eva De la Gardie-vistelsen riktar sig till

  • Personer som har avlagt doktorsexamen
  • Verksamma utan nationalitetskrav inom forskning vid en svensk institution, exempelvis universitet eller forskningsinstitut
  • Forskare med projekt kopplat till Frankrike eller som önskar få kontakter i Frankrike.

I Eva De la Gardie-vistelsen ingår

  • Boende 1-29 november 2019, i en av Svenska institutets gästbostäder i Hôtel de Marle, i hjärtat av Marais-kvarteren i Paris. Lägenheten är fullt utrustad och har två bäddar ( http://si.se/utlysningar/gastbostad-pa-si-paris/).
  • Bidrag från Institut français de Suède för resekostnader mellan Sverige och Frankrike samt för viss dagsersättning. Beloppet uppgår till 1 500 euro för hela perioden.

Sökande ska

  • Fylla i ansökningsformuläret med en beskrivning av forskningsprojektet och de kontakter (organisationer, grupper, individer) som planeras nå i Frankrike.

Sökande som beviljats residensvistelse:

  • ska lämna en reserapport efter vistelsen 
  • kan bli kontaktad av Institut français de Suède och Svenska institutet i Paris med förfrågan om medverkan i evenemang för spridning av kultur, vetenskap och teknik (konferenser och intervjuer bland annat).

 

Sista ansökningsdag: 30 april 2019

Ansökan måste vara på engelska och ska skickas via vårt elektroniska ansökningsformulär.
Beslut meddelas senast den 17 mai 2019.

För frågor, vänligen kontakta: yves.poncon@diplomatie.gouv.fr.