Nyhetsbyrån Reuters publicerade nyligen sin lista över de 100 mest innovativa universiteten i världen. Frankrike återfinns i år på tredje plats med åtta universitet i rankningen efter USA och Tyskland.

Nyhetsbyrån Reuters definierar ett innovativt universitet som en institution som « för originell forskning, utvecklar gynnsam teknologi och stimulerar världsekonomin ». Trots vad man tidigare trott visar resultaten att innovation i själva verket beror på institutionernas soliditet. För att praktiskt genomföra en idé behöver den patenteras, forskningen bakom behöver redogöras för och så bör idén kommercialiseras.

Frankrike har i år registrerat den mest markanta utveckligen, med förbättring hos alla sina universitet, däribland Aix-Marseille och Sorbonne, som tar plats på rankningen. Denna utveckling beror på omstrukturering av den högre utbildningen I Frankrike de senaste åren.

De franska universiteten i rankingen (och deras placering):

  • Montpellier Universitet (44e)
  • La Sorbonne Universitet (56e)
  • Paris-Sud Universitet (64e)
  • Paris-Descartes Universitet (66e)
  • Claude Bernard Universitet (77e)
  • Bordeaux Universitet (80e)
  • Grenoble-Alpes Universitet (91a)
  • Aix-Marseille Universitet (96e)