I vår porträttserie har vi idag nöjet att presentera Bertrand Pauget, föreläsare i företagsledning vid Karlstads Universitet. Han forskar för tillfället inom teknisk och social innovation ur ett hållbarhetsperspektiv inom utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemet. Bertrand Pauget studerar särskilt hälsokrisen utlöst av COVID-19 och skillnaderna mellan det franska och det svenska sjukvårdssystemet samt hur krisen hanteras i de olika länderna.

För att läsa hela porträttet, som är på franska, klicka här.