Per Molander och de som intresserar sig för Frankrikes historia träffas den 5 oktober för presentationen av ”Condorcets misstag”


Jean Antoine Nicolas Caritat, Markis av Condorcet, är bokens huvudperson. Men det här är inte en biografi. Enligt Per Molander är ”det snarare politisk- filosofisk essä som bygger på historiskt och sociologiskt material”. För författaren handlar boken om att visa hur modern Condorcet var som tänkare – långt före sin tid. Boken ”riktar sig till de som är intresserade av den franska civilisationen, men också till en bredare publik som intressar sig för de grundläggande frågorna i politiken – statens roll, globaliseringens effekter, osv”.

Matematiker, filosof och politiker

Condorcet (1743-1794) var en mycket kultiverad och intellektuell person med breda intresseområden. Han föddes i en ädelsfamilj och debuterade som matematiker år 1765 med sin ”Essä om integralkalkylen”. Han valdes in i Vetenskapsakademin (Académie des sciences) 1769 vid 26 års ålder och senare i Franska akademin (Académie française) år 1782. Han ägnade sig inte bara åt ren matematik utan också åt tillämpad matematik, ekonomi och sociala frågor. Condorcet umgicks med Turgot, Voltaire och D’Alembert. Han spelade också en roll i kampen mot dödsstraffet och slaveriet och i kampen för lika rättigheter.

Som medlem av den lagstiftande församlingen och konventet presenterade han ett förslag till reform av den offentliga utbildningen år 1792, i vilket han beskrev fem utbildningsnivåer: grundskola, gymnasieskola, institut, läroverk och en nationell akademi för vetenskap och humaniora. 

Hans politiska position låg i närheten av girondisternas, och han röstade mot dödsdomen mot Louis XVI, vilket tvingade honom att gå under jorden från sommaren 1793. Inhyst hos en Madame Vernet skrev han sitt huvudarbete, ”Utkast till historisk översikt över mänsklighetens framsteg”. Han var övertygad om vetenskapens framåtskridande och försvarade idén att mänsklighetens framsteg förutsatte en hög allmän utbildningsnivå. ”Varje samhälle som inte upplyses av filosofer luras av charlataner”, var en återkommande tanke. 

Han försökte fly Paris i mars 1794 men greps i Bourg-la-Reine och avled efter något dygn i häktet.

Läs mer:
Presentationen av ”Condorcets misstag” äger rum på Historiska Museet, Narvavägen 13-17, Stockholm, (Röda rummet) torsdagen den 5 oktober, kl.19.00.
Fri entré. Försäljning av boken på plats