Institut français de Suède

Institut français de Suède är Frankrikes kulturrepresentation i Sverige och lyder under Frankrikes ambassad. Dess uppdrag fastställs av det franska utrikes- och utvecklingsministeriet (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) och verksamheten omfattar såväl kulturellt som vetenskapligt samarbete inom företrädesvis följande områden:

Institut français de Suède omfattar

Som ett led i detta uppdrag, genomför Institut français de Suède i samarbete med sina svenska partners ett stort antal projekt och evenemang: utställningar, föredrag, debatter, filmvisningar, konserter, föreställningar, mm. Vidare organiserar Institutet  mobilitetsprogram, utbildningar och språkexamina samt tar fram pedagogiska resursmaterial för språkundervisning. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning.