Institut français de Suède

Institut français de Suède lyder under Frankrikes utrikesministerium (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) och är ett av 96 franska institut världen över. Institut français de Suède har som uppdrag att främja samarbete mellan Sverige och Frankrike inom följande områden:

Institut français de Suède (Franska Institutet) ligger i Stockholm och är en av avdelningarna på Frankrikes ambassad.