Beskrivning av arbetsplatsen:

Franska institutet delar lokaler med Franska Ambassaden i Sverige (Kommendörsgatan 13 – Stockholm). Här jobbar vi med frågor framställda av det franska utrikesdepartementet angående :

 • Främjande av fransk forskning i det svenska systemet och vetenskapligt samarbete
 • Övervakning av utvecklingen inom vetenskap, teknologi och högre utbildning
 • Deltagande i samverkan för studieutbyten samt främjande av högre studier i Frankrike
 • Främjande och spridning av fransk kultur och det franska språket genom samarbete för det franska språket
 • Underlättande av kulturella utbyten (form-, bild- och scenkonst), stöttning av evenemang i Sverige kopplade till franskt skapande, att ingå samarbeten med olika institutioner.

På så sätt täcker Franska institutets program in det kulturella, konstnärliga och litterära, vetenskapliga och utbildnings- och språkliga samarbetet genom en lång rad aktiviteter: utställningar, konferenser, debatter, filmvisningar, konserter, dans- och teaterföreställningar etc.

Beskrivning av praktiktjänsten:

Högst ansvariga är Franska institutets chef, kulturattachén och handläggaren för kulturella frågor. Praktikantens uppdrag kommer att bestå av följande uppgifter:

 • Assistans och deltagande i Franska institutets kulturella projekt
 • Följa den kulturella utvecklingen i Frankrike och Sverige
 • Administrativt handläggande av stödet för franska och svenska artister
 • Utarbetande av en databas för uppgifter om det svenska kulturella landskapet

Språk:

 • Svenska som modersmål
 • Den sökande bör tala franska och engelska flytande
 • Arbetsspråk: franska

Efterfrågade kunskaper och meriter:

 • Minst två års eftergymnasiala studier, utbildning inom kulturellt ledarskap och administration är önskvärt men inte obligatoriskt
 • Förmåga att arbeta självständigt och disciplinerat, organisatorisk och social kompetens, flexibilitet och lyhördhet
 • Kompetens inom digitala verktyg
 • Erfarenhet av projektledning inom kulturella områden som film, musik och idédiskussion

Aktuell period för praktiktjänsten: 31 augusti 2020 – 18 december 2020

Alla sökande ombeds att skicka in CV och personligt brev på franska senast den 24 maj via följande länk:

https://ifsuede.wufoo.com/forms/stage

Övrig information:

Ort: Stockholm
Franska institutet står inte för den sökandes rese- samt boendekostnader.
Ett kontrakt mellan den sökande och skolan bör vara underskrivet och klart innan praktikperiodens start.
Endast studenter inskrivna vid ett svenskt universitet eller högskola läsåret 2019/2020 eller 2020/2021 kan söka.

Förutsättningarna för denna praktiktjänst beror på hur det sanitära läget kopplat till Covid-19 i Sverige utvecklas. Franska institutet förbehåller sig rätten att avbryta rekryteringsprocessen ifall striktare åtgärder som omöjliggör för praktiktjänsten att bibehållas vidtas innan praktikperiodens start.