Avdelningen för forskning och högre utbildning bevakar de senaste vetenskapliga, akademiska och teknologiska framstegen i Sverige. Utöver detta bevakar vi högre utbildning- och forskningspolitiken, utför sektorsanalyser och delar nyheter som rör det fransk-svenska samarbetet inom forskning och innovation. Denna bevakning finns nu också på Twitter:

@ScienceFR_SE

Linkedin-grupp avsedd för forskare: French-Swedish Research Cooperation

Denna grupp avser att samla forskarna som är involverade i det fransk-svenskt samarbete.

Om du är aktiv inom ett forskninsorgan i Frankrike eller i Sverige, vare sig du vill hitta en forskningspartner i det andra landet, utöka ditt nätverk eller veta mer om det som händer inom samarbeten mellan Frankrike och Sverige är du välkomen i gruppen!

Du hittar också information om fransk-nordiska evenemang (vetenskapliga konferenser, H2020-seminarier…) samt jobb- och finansieringsmöjligheter i Frankrike och Sverige.

Kontakt

I detta bevakningsuppdrag tar vi gärna emot era tankar och förslag. Det är ni som vetenskapliga utövare som har informationen i första hand. Tveka därför inte att dela med er om ni uppnår anmärkningsvärda resultat. Ni kan då kontakta Clément Brousse : clement.brousse@diplomatie.gouv.fr