Till dig som arbetar inom musikbranschen – missa inte New Deal-mötena den 1 och 2 juni 2021! Denna mässa kommer i år att hållas online och riktar sig bland annat till program- eller festivalansvariga, och produktions- eller distributionsplatser. New Deal-mötena kommer att täcka ett brett musikaliskt spektrum, från barock- och renässansmusik till jazz och samtida musik.

New Deal-mässan lanserades under 2016. Målet är att hjälpa till med samarbete inom branschen genom att sätta programansvariga i kontakt med artistteam. Dessutom erbjuds yrkesworkshops och webbseminarier liksom online-möten i form av ”speed dating” mellan yrkesverksamma inom musikbranschen. Mötena mellan de yrkesverksamma kommer att hållas på engelska medan workshops och rundabordskonferenser kommer att simultanöversättas.

 

Här hittar du all information om New Deal:

https://human-music.eu

Anmäl dig här innan den 6 maj 2021

New Deal-mötena startades på initiativ av FEVIS och organiseras i samarbete med le Réseau Européen de Musique Ancienne, le Bureau Export, l’Institut français, l’Association des Scènes Nationales, Grands Formats, France Festivals och Futurs Composés.