Vad är mobilitetsprogrammet GALAN?

Programmet GALAN* har för avsikt att stärka det vetenskapliga samarbetet mellan Frankrike och Sverige genom finansiering av forskares vistelse som önskar anordna en workshop med franska och svenska partners. Samarbeten kan bland annat genomföras på så vis att forskningslag från Sverige och/eller Frankrike deltar i stora projekt på nationell eller europeisk nivå.

Programmet vill uppmuntra till forskning genom nätverk, och stötta forskningslag i sitt arbete med att etablera strukturerade samarbeten  och/eller i förberedelsearbetet inför ett större samarbetsprojekt. 

Galan-stipendium täcker endast rese- och boendekostnader i Sverige eller Frankrike.  Flyg- och tågresor sker normalt i ekonomiklass eller motsvarande.  Stipendiet är upp till 500€ per forskare och maximalt tre forskare från olika laboratorier per finansiserat projekt.

* Namnet Galan betyder på gammal franska Valand/Wieland.

Vem kan ansöka?

Alla forskare som har avlagt en examen på och är verksamma i Sverige eller Frankrike. Vi rekommenderar att ha identifierat de franska eller svenska forskningsteamen.

Projekt du kan ansöka om Galan-stipendium för:

  • En workshop som antingen innefattar förberelser inför eller forsatt arbete inom ett samarbetsprojekt inom ramen för utlysningar av bilaterala projekt (ANR, VR, Formas, Vinnova, etc.) eller på europeisk nivå (Horizon Europe) med svenska och franska partner, och eventuellt tillsammans med andra europeiska länder.
  • En forskningskonferens med samarbetspartner, i syfte att skapa ett nätverk för att förbereda genomförandet av ett projekt.
  • En workshop för att genomföra ett nätverksprojekt (International Research Network) eller gemensamma laboratorium såsom International Associate Laboratory (IRN) eller UMI.

Teman för 2021

Projekt med följande karaktär kommer att ha företräda i urvalet:

  • Hamnar inom ramen för ett Europauniversitet med partner vid minst en fransk och en svenskt institution.
  • Ett förberedande steg i ansökningsförfarande till projekt inom Horison Europe.
  • Temat för projektet står med som prioritering i det svensk-franska innovationspartnerskapet, undertecknat år 2017 och förnyat år 2019.

Länk till anmälan: https://ifsuede.wufoo.com/forms/zf3ylrh13s2t1r/

För mer information om partnerskapet:

Finns det andra typer av stöd?

Ja. Frankrikes Ambassad/Franska Institutet tillhandahåller tre ytterliga mobilitetsprogram:

Tor-programmet för franska forskare,
FRÖ-programmet för svenska forskade,
ÖMSE-programmet för forskare som gör en s.ka. cotutelle

Kontact : science@institutfrancais-suede.com