Vad är mobilitetsprogrammet GALAN?

Programmet GALAN* har för avsikt att stärka det vetenskapliga samarbetet mellan Frankrike och Sverige genom finansiering av forskares vistelse som önskar anordna en workshop med franska och svenska partners.  Programmet vill uppmuntra till nya samarbeten och stärka relationerna mellan franska och svenska forskningsteam.

Galan-stipendium täcker endast rese- och boendekostnader i Sverige eller Frankrike.  Flyg- och tågresor sker normalt i ekonomiklass eller motsvarande.  Stipendiet är upp till 500€ per forskare och maximalt tre forskare från olika laboratorier per finansiserat projekt.

* Namnet Galan betyder på gammal franska Valand/Wieland.

Vem kan ansöka?

Alla forskare som har avlagt en examen på och är verksamma i Sverige eller Frankrike. Vi rekommenderar att ha identifierat de franska eller svenska forskningsteamen.

Teman för 2019

Ansökan måste förhålla sig till det svensk-franska innovationspartnerskapet för ett mer innovative och grön EU, undertecknat november 2017 i Göteborg.  Alla vetenskapsområden är möjliga (tillämpad forskning, experimentell forskning, teknik, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap) och de sökande kan mycket väl ha ett tvärvetenskapligt perspektiv på följande teman:

  1. Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer
  2. Grön finansiering
  3. Digital omvandling och smart industri
  4. Innovation inom hälsa och life sciences

För mer information om partnerskapet: