FORSKNING OCH HÖGRE UTBILDNING

Frankrikes ambassad i Sverige och Institut français de Suède främjar det vetenskapliga och/eller akademiska samarbetet mellan Frankrike och Sverige, vilket ger forskarna möjlighet att utveckla sina professionella nätverk i det andra landet, genom mobilitetsprogram. Programmen är öppna för alla forskare, oavsett forskningsområde, såväl inom naturvetenskap som inom humaniora eller samhällsvetenskap. Stödet omfattar endast resor och uppehälle, det täcker inte löner eller faktisk forskning.

Flera olika program riktar sig till forskare:

 • Frö programmet: för forskare verksamma i Sverige som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Frankrike. (anmäl här före 07/12/19 – Resultat: 15/01/20)
 • Tor programmet: för forskare verksamma i Frankrike som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Sverige. (anmäl här före 07/12/19 – Resultat: 15/01/20)
 • Ömse programmet: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor. (anmäl här före 12/01/20 – Resultat: 20/01/20)
 • Galan för forskare verksamma i Frankrike eller i Sverige som vill anordna en forskningsworkshop i Frankrike eller i Sverige. (öppnar senare)
 • Residensprogrammet Eva De la Gardie i Paris: I samarbete med Svenska institutet i Paris, utlyser Institut français de Suède forskningsvistelsen Residence Eva De la Gardie. I november 2017 gick stipendiet till Ulf Johansson, ansvarig för fågelsamlingen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 2016 gick stipendiet till Lena Maria Nilsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

 

KULTUR

 

 

Kulturenheten vid Institut français de Suède publicerar årligen en utlysning. Institut français de Suède uppmuntrar mobilitet för franska kulturarbetare till Sverige och för svenska kulturarbetare till Frankrike . Den maximala finansieringen för varje enskilt projekt är 1 000 euro/10 000 SEK.

Vem kan ansöka? 

 1. Från Sverige till Frankrike:
  Yrkesverksamma inom svenska kultursektorn (exempelvis konstcuratorer, konstnärliga ledare eller konstnärlig projektledare) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt lanserat i Sverige med koppling till Frankrike och för att delta i möten med yrkesverksamma i Frankrike

   Klicka här. Sista ansökninsdag: den 14 januari 2019.

 1. Från Frankrike till Sverige:
  Franska artister inbjudna till Sverige inom ramen för ett projekt i Sverige (utställning, festival, residens, uppträdande) kan ansöka om ersättning för vistelsen i Sverige
  eller
  Representanter för institutioner, festivaler, muséer och organisationer baserade i Sverige kan ansöka om att bjuda in eller om deltagande av franska konstnärer i festivaler, föreställningar, uppvisningar, utställningar, bland andra, i Sverige.

        Klicka här. Sista ansökningsdag: den 14 januari 2019.

 

Mobilitetsprogrammets mål: Alla projekt ska hjälpa franska konstnärer eller författare att möta en ny publik, skapa nya möjligheter och/eller utveckla professionella nätverk.

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com

 

SPRÅK OCH UTBILDNING

Mobilitetsprogram ”Ett år i Frankrike” för gymnasieelever (Un an en France) 

Med programmet ”Ett år i Frankrike” kan svenska gymnasieelever gå på en fransk skola under ett läsår. Eleverna får studiebidrag från CSN som bidrar till en del av skol- och internatavgifterna samt ersättning till franska värdfamiljer. Franska gymnasieskolor som vill motta en svensk elev måste ha ett internat och kunna hitta en värdfamilj till eleven. Värdfamiljen tar emot eleven under helger och lov. Det svensk-franska mobilitetsprogrammet ”Ett år i Frankrike” infördes 1989. Svenska gymnasieelever i årskurs 1 och 2 får genom programmet en chans att prova på ett år på ett franskt gymnasium.

För mer information för svenska elever : Ladda ner PDF-filen eller kontakta Marianella Mata Escobar, mella.mata@uhr.se

För mer information för franska skolor : CIEP