MOBILITETSPROGRAM2022-03-29T16:23:51+01:00

FORSKNING OCH HÖGRE UTBILDNING

Frankrikes ambassad i Sverige och Institut français de Suède främjar det vetenskapliga och/eller akademiska samarbetet mellan Frankrike och Sverige, vilket ger forskarna möjlighet att utveckla sina professionella nätverk i det andra landet, genom mobilitetsprogram. Programmen är öppna för alla forskare, oavsett forskningsområde, såväl inom naturvetenskap som inom humaniora eller samhällsvetenskap. Stödet omfattar endast resor och uppehälle, det täcker inte löner eller faktisk forskning.

Flera olika program riktar sig till forskare:

Ansökan till ovannämnda mobilitetsprogram är öppen fram till slutet av augusti 2022, för mobilitetsprogram som planeras genomföras före mitten av november 2022.  Vi kommer att granska inkomna ansökningar varje månad. Denna procedur upprepas tills budgettaket nåtts.

  • Residensprogrammet Sophie Germain är till för personer som har avlagt doktorsexamen och forskar vid en svensk institution, exempelvis ett universitet eller ett forskningsinstitut, och där projektet är kopplat till Frankrike eller där forskarna önskar få kontakter i Frankrike. Sista ansökningsdag är 21 april 2022. Länk till anmälan här
  • Residensprogrammet Eva de la Gardie är en forskningsvistelse med boende på Svenska institutet i Paris. Sista ansökningsdag är 21 april 2022. Länk till anmälan här

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

 

KULTUR

 

Kulturenheten vid Institut français de Suède publicerar årligen en utlysning om finansiering för att uppmuntra mobilitet mellan svenska och franska kulturarbetare. Den maximala finansieringen för varje enskilt projekt är 1 000 euro/10 000 SEK.

Vem kan ansöka? 

Personer som arbetar inom den svenska kultursektorn (exempelvis konstkuratorer, konstnärliga ledare eller konstnärliga projektledare) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt lanserat i Sverige med koppling till Frankrike och för att möta yrkesverksamma inom samma område i Frankrike. Även franska konstnärer och artister som vill genomföra projekt i Sverige kan ansöka.

Mer info och länk till ansökan hittar du här 

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com


SPRÅK OCH UTBILDNING

Mobilitetsprogram “Ett år i Frankrike” för gymnasieelever (Un an en France) 

Med programmet ”Ett år i Frankrike” kan svenska gymnasieelever gå på en fransk skola under ett läsår. Eleverna får studiebidrag från CSN som bidrar till en del av skol- och internatavgifterna samt ersättning till franska värdfamiljer. Franska gymnasieskolor som vill motta en svensk elev måste ha ett internat och kunna hitta en värdfamilj till eleven. Värdfamiljen tar emot eleven under helger och lov. Det svensk-franska mobilitetsprogrammet ”Ett år i Frankrike” infördes 1989. Svenska gymnasieelever i årskurs 1 och 2 får genom programmet en chans att prova på ett år på ett franskt gymnasium.

För mer information för svenska elever : Ladda ner PDF-filen eller kontakta Marianella Mata Escobar, mella.mata@uhr.se

För mer information för franska skolor : CIEP

Till toppen