Är du yrkesverksam inom kultursektorn i Sverige och vill odla och utveckla relationer med Frankrike?
Är du fransk konstnär eller yrkesverksam inom kultursektorn i Frankrike och har ett konst- eller kulturprojekt Sverige?

Ansök till Franska Institutets kulturavdelnings mobilitetsstipendium 2022!

En gång om året kan du skicka in en ansökan till Franska Institutet om att få ekonomiskt stöd för att genomföra en resa/vistelse kopplad till ett kulturprojekt. Franska Institutet stödjer oberoende externa initiativ som är i linje med institutets uppdrag och visioner.

Vad är Franska Institutets mobilitetsstipendium?

Årets utlysning har som mål att stödja franska konstnärer och artister som vill genomföra projekt i Sverige samt yrkesverksamma inom kultursektorn i Sverige som vill utveckla projekt med fransk koppling. Franska Institutet kan ge ett finansiellt stöd på upp till 1000 euros/10 000 kr. Franska Institutet betalar ut stipendiet mot uppvisade kvitton i slutet på vistelsen. Stipendiet täcker kostnaderna för både resa och vistelse, exklusive löner och material. 

När?

De utvalda projekten bör äga rum under andra halvan av 2022 (mellan 1 juli och 15e november 2022). Dock kan ett projekt som ingår i ett evenemang planerat mellan april och juli 2022 fortfarande ansöka om stödet genom att ange all information om projektet i fråga (dvs. bekräftade datum, plats, att de franska/svenska partnerna kan ta emot den sökande personligen), under förutsättningen att den rådande hälsosituationen gör det möjligt att genomföra vistelsen på ett säkert sätt.  

Vem kan söka? 

 1. Från Sverige till Frankrike:
  Yrkesverksamma inom den svenska kultursektorn (t.ex. kuratorer, konstnärliga ledare och programansvariga) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt som lanseras i Sverige med koppling Frankrike i syfte att knyta franska yrkeskontakter.
 2. Från Frankrike till Sverige:
  Franska konstnärer som bjudits in för att delta i ett projekt i Sverige (utställning, festival, residens, föreställningar) kan ansöka om att få sin vistelse i Sverige finansierad. Detta gäller inom följande områden: musik, teater, dans, bildkonst, film och serier, mode och design, TV/Data-spel och Virtual Reality). eller
  Företrädare för institutioner, festivaler, museer och organisationer som är baserade i Sverige kan ansöka om att få bjuda in franska konstnärer i festivaler, föreställningar, show cases, utställningar, etc. i Sverige. 

Projektet:

Ansökan måste minst innehålla följande punkter:

 • Namn och organisations / den sökandes kontaktuppgifter
 • Projektets plats och datum
 • Detaljerad beskrivning av projektet
 • Förteckning/Lista över samarbetspartners (specificera: bekräftad / ej bekräftad) med kontaktuppgifter till dessa
 • Beräknad budget för projektet
 • Förteckning med stödberättigande utgifter: boende (antal nätter, behov av transport osv.)
 • En motivering till varför du har valt Frankrike / Sverige

För att söka:

Sista dag för ansöka om stöd för ett projekt (Sverige till Frankrike/Frankrike till Sverige) är 31 mars 2022. Du söker genom att fylla i detta formulär: https://ifsuede.wufoo.com/forms/zismvdp1mn8pfq/ 

Syftet med mobilitetsstipendiet: 

Alla projekt som beviljas stöd ska hjälpa konstnärer eller yrkesverksamma att möta nya målgrupper, skapa nya möjligheter och / eller utveckla professionella nätverk i Sverige och Frankrike.

Frågor? Kontakta: culture@institutfrancais-suede.com

Scroll to Top