Kulturenheten vid Institut français de Suède publicerar årligen en utlysning om finansiering för att uppmuntra mobilitet för svenska kulturarbetare till Frankrike. Den maximala finansieringen för varje enskilt projekt är 1 000 euro/10 000 SEK.

Vem kan ansöka? 

Personer som arbetar inom den svenska kultursektorn (exempelvis konstkuratorer, konstnärliga ledare eller konstnärliga projektledare) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt lanserat i Sverige med koppling till Frankrike och för att möta yrkesverksamma inom samma område i Frankrike.

OBS! På grund av den rådande situationen, har deadlinen för kulturenhetens mobilitetsprogram 2021 skjutits upp.

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com