Kulturenheten vid Institut français de Suède publicerar årligen en utlysning om finansiering för att uppmuntra mobilitet för svenska kulturarbetare till Frankrike. Den maximala finansieringen för varje enskilt projekt är 1 000 euro/10 000 SEK.

Vem kan ansöka? 

Personer som arbetar inom den svenska kultursektorn (exempelvis konstkuratorer, konstnärliga ledare eller konstnärliga projektledare) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt lanserat i Sverige med koppling till Frankrike och för att möta yrkesverksamma inom samma område i Frankrike.

OBS! På grund av den rådande situationen, har deadlinen för kulturenhetens mobilitetsprogram 2021 skjutits upp. Mer info kommer senare i vår.

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com

 


Utbytesprogrammet Courants du monde

”Courants du monde” (Världens strömningar), ett intitativ för en ökad kulturell mångfald, stödjer utbyten och samarbeten mellan yrkesverksamma inom modebranschen i Frankrike och i utlandet. Sedan sin början har programmet möjliggjort möten mellan fler än 3 500 modeskapare och kollegor i branschen, världen över. Programmet består av tre delar: ”Itinéraire culture”, ”Séjour culture” och ”Résidence culture”.

”Itinéraire culture” – gemensamma seminarier på ett specifikt tema, sammanför ett 15-tal deltagare. Ansökan är öppen fram till den 30 maj 2021. Seminarierna kommer att hållas från 11 till 22 oktober 2021 (med brasklapp, beroende på pandemins utveckling).

För mer information och för att ladda ner ansökningsdokumentet för i år, gå till franska kulturdepartementets hemsida.

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com