Varje år kan man skicka in en ansökan till Institut français de Suède för att göra ett kulturellt projekt i det andra landet. Institut français de Suède stödjer oberoende projekt som är i linje med institutets mål. Institut français de Suède kan ge ett finansiellt stöd på upp till 1000 euros/10000 kr för att finansiera projektet.

Vem kan ansöka? 

1. Från Sverige till Frankrike:
De yrkesverksamma inom den svenska kultursektorn (t.ex. konstkuratorer, konstdirektörer och programansvariga) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt som lanseras i Sverige och kopplas till Frankrike och för att delta i professionella möten i Frankrike

          Klicka här. Sista ansökninsdag: den 14 januari 2019.


2. Från Frankrike till Sverige:
De franska gästartister som deltar i ett projekt i Sverige (utställning, festival, bostad, prestanda) kan ansöka för att få deras vistelse ersatt i Sverige
eller
Företrädare för institutioner, festivaler, museer och organisationer som är baserade i Sverige kan ansöka om att få bjuda in franska konstnärer i festivaler, föreställningar, montrar, utställningar, etc. i Sverige

          Klicka här. Sista ansökningsdag: den 14 januari 2019.

 Mobilitetsprogrammets mål:

Alla projekt måste hjälpa franska konstnärer eller författare att möta nya målgrupper, skapa nya möjligheter och / eller utveckla professionella nätverk.