Kulturenheten vid Institut français de Suède publicerar årligen en utlysning om finansiering för att uppmuntra mobilitet för svenska kulturarbetare till Frankrike. Den maximala finansieringen för varje enskilt projekt är 1 000 euro/10 000 SEK.

Vem kan ansöka? 

Personer som arbetar inom den svenska kultursektorn (exempelvis konstkuratorer, konstnärliga ledare eller konstnärliga projektledare) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt lanserat i Sverige med koppling till Frankrike och för att möta yrkesverksamma inom samma område i Frankrike.

Du kan ansöka om det kulturella utbytesprogrammet mellan Sverige och Frankrike fram till den 20 januari 2020 (11.00) genom att fylla i följande formulär.

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com

 

För alla frågor beträffande franska artisters rörlighet i Sverige, kontakta culture@institutfrancais-suede.com