LEDNING
 
Emmanuelle MATRAS-SWYNGHEDAUW, Direktör
 
Oda MARTIN, Assistent
oda.martin@diplomatie.gouv.fr /+46 (0)8 45 95 348
 
Célia LECLERC, Administrativ chef
 
 
VETENSKAPS- OCH UNIVERSITETSAVDELNING
 
Sandrine TESTAZ, Vetenskaps- och universitetsattaché
 
Leire BUSTAMANTE,Handläggare högskolefrågor samt Campus France
 
Yves PONCON, Handlägarre för vetenskapliga frågor
 
 
 
KULTURAVDELNING
 
Marie PROFFIT, Kulturattaché
 
Assistent
 
 
SPRÅKAVDELNING
 
Orlane VALENTIN, Språkattaché
 
 
 
KOMMUNIKATION
 
Lucie LECOCQ, Kommunikationsansvarig