LEDNING
 
Emmanuelle MATRAS-SWYNGHEDAUW, Direktör
 
Oda MARTIN, Assistent
oda.martin@diplomatie.gouv.fr /+46 (0)8 45 95 380
 
Célia LECLERC, Administrativ chef
 
 
VETENSKAPS- OCH UNIVERSITETSAVDELNING
 
Sandrine TESTAZ, Vetenskaps- och universitetsattaché
 
Leire BUSTAMANTE,Handläggare högskolefrågor samt Campus France
 
Yves PONCON, Handlägarre för vetenskapliga frågor
 
 
 
KULTURAVDELNING
 
Marie PROFFIT, Kulturattaché
 
Éléonore ARNOULD, Assistent
 
 
SPRÅKAVDELNING
 
Orlane VALENTIN, Språkattaché
 
Mirana ANDRIANASY, Assistent FLE
 
Mathilde Stocker, Assistent
 
 
KOMMUNIKATION
 
Lucie LECOCQ, Kommunikationsansvarig