LEDNING
 
Emmanuelle MATRAS-SWYNGHEDAUW, Direktör
 
Oda MARTIN, Assistent
oda.martin@diplomatie.gouv.fr /+46 (0)8 45 95 348
 
Célia LECLERC, Administrativ chef
 
 
VETENSKAPS- OCH UNIVERSITETSAVDELNING
 
Sandrine TESTAZ, Vetenskaps- och universitetsattaché
 
Leire BUSTAMANTE,Handläggare högskolefrågor samt Campus France
 
Lauriane DEBORD, Handlägarre för vetenskapliga frågor
 
 
 
KULTURAVDELNING
 
Lara SZABO GREISMAN, Kulturattaché
 
Marie PROFFIT, Projektledare för kultur
 
Assistent
 
 
SPRÅKAVDELNING
 
Orlane VALENTIN, Språkattaché
 
 
 
KOMMUNIKATION
 
Lucie LECOCQ, Kommunikationsansvarig