PRAKTIK


Just nu har vi ingen ledig tjänst.

 


JOBB

Heltidstjänst som kulturattaché –  Visstidskontrakt i ett år fr.o.m. 15 november 2021:

BESKRIVNING AV ARBETSPLATSEN

Institut français de Suède (Franska Institutet) är Frankrikes kulturrepresentation i Sverige och lyder under Frankrikes ambassad. Institutet fastställs av det franska utrikes- och utvecklingsministeriet (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) och verksamheten har som uppdrag att främja samarbete mellan Sverige och Frankrike inom följande områden:

 • Forskning och högre utbildning
 • Språk och utbildning
 • Kultur

Som ett led i detta uppdrag, genomför Institut français de Suède i samarbete med sina svenska partners projekt och evenemang: filmvisningar, konserter, föreställningar, utställningar, konferenser, debatter, utbildningar, framtagande av pedagogiska resursmaterial, omvärldsbevakning, mobilitetsprogram etc.

Under ledning av Kultur- och vetenskapsrådet tillika chefen över Franska institutet kommer du som kulturattaché att arbeta närmast med institutets administrativa chef, vår kommunikationsansvariga samt kulturavdelningens praktikant. Franska institutets arbete rör hela Sverige, särskilt de större städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTERNA 

Inom Kulturattachéns ansvarsområde ingår att:

 • programmera Franska institutets (IFS) kulturavdelnings evenemang, och särskilt produktionen av IFS-evenemang som anordnas på Zita Folkets Bio, som institutet har ingått ett partnerskap med;
 • utveckla strategiska partnerskap med svenska kulturinstitutioner och organisationer och att i Sverige genomföra aktiviteter med hjälp av de verktyg som i Institut français Paris erbjuder;
 • i samarbete med chefen och den administrativa chefen för Franska Institutet ansvara för förvaltning och uppföljning av kulturavdelningens budget;
 • samarbeta med institutets kommunikations- och partnerskapsavdelning vid kommunikation kring evenemang;
 • ansvara för att rekrytera praktikanter för kulturavdelningen;
 • delta i projekt i samarbete med nätverket av nationella kulturinstitut inom Europeiska unionen (EUNIC-nätverket) och föreslå gemensamma åtgärder tillsammans med andra franska instituten i Norden.

KVALIFIKATIONER OCH MERITER

 • Utbildning: Master inom kultur och kulturell projektledning; ett års studier i Frankrike är ett plus. 
 • Minst två års erfarenhet av produktion av kulturevenemang. 
 • Kunskap om de verktyg som erbjuds av Institut français Paris. 
 • Vara flytande i franska, engelska och svenska, både i skrift och tal. 
 • Yrkeslivserfarenhet i ett internationellt sammanhang önskas.

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

 • Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och i nätverk. 
 • Kunna arbeta tvärvetenskapligt, särskilt med andra avdelningar på Franska Institutet. 
 • Vara kreativ och nytänkande, särskilt i skapandet av digitala evenemang. 
 • Förmåga att bygga och utveckla nätverk av kontakter i ett interkulturellt sammanhang. 
 • Förmåga att förmedla franska prioriteringar.
 • Kunna kommunicera och uttrycka sig offentligt. 
 • Förmåga att planera och leda projekt.

PERSONLIGA EGENSKAPER 

 • Stark arbets- och engagemangsförmåga. 
 • Stor lyhördhet och sinne för organisation. 
 • Socialt kunna samverka med andra vid arbete i grupp. 
 • God förmåga att skapa kontakter. 
 • Utmärkta sociala färdigheter. 
 • Flexibilitet och anpassningsförmåga. 
 • Känsla för kontakt, kommunikation och diplomati.
 •  Diskretion och lojalitet.

ANSÖKAN OCH URVAL 

Den sökande måste vara bosatt i Sverige och folkbokförd hos Skatteverket vid ansökan. 

Sök tjänsten genom att skicka:

 • Personligt brev på franska och på svenska
 • CV på franska och svenska samt två referenser
 • Kopia på giltigt pass eller ID-kort
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter från Skatteverket (kandidaten ska vara folkbokförd i Sverige) 
 • Utdrag ur belastningsregistret 

Alla handlingar ska skickas senast den 22 oktober 2021 till:  ifs.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Om din ansökan går vidare i processen kommer du kallas på en 45 minuter lång intervju. Du kommer också att få göra ett kort skriftligt test så att vi kan bedöma din skriftliga nivå i franska och svenska. Intervjuerna kommer att äga rum i slutet av oktober och tillträde till tjänsten sker den 15 november 2021. 

Har du frågor om anställningen? 

Om du vill ha mer information kan du skriva till: culture@institutfrancais-suede.com