För tredje året i rad firas Internationella utbildningsdagen över hela världen. I år äger den rum den 25e januari och temat för 2021 är “Recover and revitalize education for the COVID-19 Generation”. Corona-pandemin har påverkat hela utbildningssystemet och vi står nu inför utmaningen att anpassa och omforma undervisningen, när många lärosäten och skolor stängs ner. 

Franska institutet har bjudit in Véronique Simon, universitetslektor vid Uppsala universitet, för att diskutera det svenska utbildningssystemet.

Véronique Simon bor i Sverige sedan 1987. Efter sin doktorsavhandling i fransk litteratur 1998 i Uppsala och en mångsidig universitetskarriär, är hon nu föreläsare och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (med inriktning på flerspråkighet och mottagande av nyanlända elever). Véronique är även styrelseordförande för Forum for African Studies. Sedan 2018 har hon varit ledamot i styrelsen för Svenska FN-föreningen och aktiv i föreningar som sysslar med integration, migrationspolitik och kampen mot rasism.

Intervjun kommer att publiceras som podcast den 25:e januariwww.franskapodden.se