IFprofs snart i Sverige!

L’Institut français de Suède organiserade, med stöd av Institut français i Paris, en utbildning kring IFprofs plattform mellan den 13 och 15 juni på Bromska Palatset i Stockholm. Representanter från flera Institut Français samt språklärare från Sloveninen, Holland, Schweiz och Sverige närvarade vid utbildningen. Coline Durand ansvarade för utbildningen, på uppdrag av IFprofs på Institut français de Paris.

Vad är IFprofs?

IFprofs är en plattform skapad av Institut français de Paris och är tillgänglig för samtliga yrkesverksamma inom franskrpåkig utbildning. Medlemmarna av plattformen kan bland annat ladda upp resurser, sprida information, dela med sig av erfarenheter och använda material som finns tillgängligt för att berika sin egen undervisning. Plattformen är uppbyggd som ett socialt nätverk, den är gratis och tillgänglig för alla, och har just nu över 18 000 medlemmar! Medlemmarna kan interagera med yrkesverksamma från hela världen såväl som med yrkesverksamma från hemlandet. Medlemmarna får således möjlighet att ta del av både ett globalt och ett lokalt nätverk. Betydelsen av denna plattform för spridningen av det franska språket utomlands talade presidenten Emmanuel Macron om under frankofonidagen den 20 mars i år. Målet är 75 000 medlemmar från 150 länder år 2021!

Syftet med utbildningen i Stockholm var att förbereda inför lanseringen av plattformen. Deltagarna vid utbildningnen kommer att ha i uppgift att sprida och främlja plattformen, hjälpa medlemmar och hantera innehåll. Handlingsplanerna som lades fram av deltagarna i slutet av veckan visade på att de äntligen var redo!

IFprofs Sverige lanseras i början av september!

2018-08-07T15:22:29+00:00
X