Varje år finansierar Franska Institutet olika kulturarbetares projekt för att stärka det konstnärliga och kulturella samarbetet mellan de två länderna.

Pristagarna 2020 är Eva-Lotta Holm och Samuel Girma.

Eva-Lotta Holm är ansvarig för Gallerie Flach i Stockholm. Hon anordnar träffar och workshops i Frankrike och förbereder den andra delen av sin utställning med temat ”Partir/Revenir” (resa/återvända) i samarbete med konstnärer från Frankrike, Mali och Sverige.

Samuel Girma är samordnare på filmfestivalen Festival Cinemafrica och intresserar sig för författaren James Baldwins tid i Frankrike och hans identitet som svart queerperson. Girma önskar påbörja en dialog med franska kulturaktörer för att kunna regissera en experimentell kortfilm om den amerikanske författaren.