Visstidsanställning i 18 månader fr.o.m. 1 oktober 2020. Kandidaten ska vara folkbokförd i Sverige.

Beskrivning av arbetsplatsen: Franska institutet i Sverige är knutet till Frankrikes ambassad i Sverige. Institutet täcker kultursamarbeten och verksamheten inom följande samarbetsområden: Forskning och högre utbildning, språk och utbildning samt kultur.
Enheten för högre utbildning har tre huvuduppdrag:

 • Informera och vägleda studenter om möjligheter till studier i Frankrike (via Campus France-enheten).
 • Organisera och marknadsföra evenemang, konferenser, debatter, nätverksevenemang, seminarier och workshops för yrkesverksamma.
 • Biträda svenska och franska lärosäten som söker samarbeten och partnerskap.

Beskrivning av tjänsten / arbetsuppgifter:
Under ledning av Franska insitutets chef och vetenskaps- och universitetsattachén har handläggaren för högskolefrågor / ansvarig Campus France Sverige följande arbetsuppgifter:

 • Organisera och delta i evenemang för främjandet av högre utbildning i Frankrike (informationsdagar på universitet och gymnasium, studiemässor, konferenser, seminarium)
 • Ansvar för Campus France kommunikation: producera och organisera kommunikationskampanjer, bevaka och göra inlägg på sociala medier (Facebook och Instagram), uppdatering av innehåll på Campus France hemsida (https://www.suede.campusfrance.org/), France Alumni Suèdes hemsida (https://www.francealumni.fr/fr/poste/suede/) samt administrera France Alumnis medlemmar.
 • Organisera debattkvällar och webbinarium för France Alumnis medlemmar och Franska Institutets publik.
 • Informera och vägleda svenska studenter som är intresserade av högre utbildning i Frankrike: ta emot studenter, vägleda och hjälpa till med ansökningsprocesser till universitet och högskolor.
 • Följa och bevaka utvecklingen inom högre utbildning i Sverige samt redigering av rapporter.
 • Ansvara för kontakten med Campus France Paris: administrativa uppgifter, budgetansvar rapportskrivning samt föra statistik.
 • Föreslå aktiviter och evenemang inom ramen för Franska institutets enhet för högre utbildning. Aktiviterna och evenemang ska vara i linje med Franska Institutets strategi samt stärka dess position i Sverige. 
 • Bistå ledningen i utformandet av enhetens årliga budget.
 • Utveckla samt identifiera i samråd med ledningen samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Frankrike. 
 • Ansvara för kontakten med Campus France Paris: administrativa uppgifter, budgetansvar rapportskrivning samt föra statistik.
 • Delta i sökandet av möjliga sponsorer.

Kvalifikationer:
Utbildning: Kandidat- eller masterexamen inom språk, kommunikation, journalistik, statsvetenskap, projektledning. Meriterande: ett år av studier i Frankrike.
Erfarenhet : Yrkeserfarenhet inom kommunikation och projektledning i ett internationellt sammanhang önskas.
God kännedom om fransk och svensk högre utbildning.
God datorvana samt använding av kontorsverktyg (word, excel, powerpoint), Adobeverktyg (Indesign, Photoshop) och webbadminstration.
Kunskaper om videoredigering är meriterande.
B-Körkort

Språkkunskaper:
Svenska: modersmål
Franska: C1 nivå (såväl skriftligt som muntligt)
Engelska: C1 (såväl skriftligt som muntligt)

Personliga egenskaper:

 • Förmåga att ta initiativ, organisera projekt och skapa kontakter
 • God förmåga att skriva och sammanställa rapporter och analytiska texter
 • Förmåga att ta initiativ och organisera projekt
 • Organiserad och kreativ
 • Kunna arbeta självständigt såväl som i grupp
 • Flexibel
 • Kunna tala inför en publik
 • Utåtriktad och lätt för att skapa kontaktar med en bred publik
 • Tystnadsplikt

Ansökan: Sök tjänsten genom att skicka:

 • Motiveringsbrev på franska
 • CV på franska samt två referenser
 • Kopia på pass eller identitetskort
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter från Skatterverket (kandidaten ska vara folkbokförd i Sverige)
 • Utdrag ur belastningsregistret

Alla handlingar ska skickas senast den 17 augusti 2020 till: oda.martin@diplomatie.gouv.fr.
Om din ansökan går vidare i processen kommer du kallas på en 45 minuter intervju. Intevjun kommer hållas på franska och du kommer även få göra ett test för att bedöma dina skriftliga kunskaper i franska. Intervjuerna kommer genmföras 2-4 september 2020. Tillträdesdatum 1 oktober.

Frågor: För information om tjänsten vänligen kontakta Leire Bustamante, handläggare för högskolefrågor samt Campus France på stockholm@campusfrance.org eller på telefon +46 84 595 312.