Sedan 1974 har ett stort kulturevenemang anordnats i oktober i Paris: La FIAC (La Foire Internationale d’Art Contemporain). Varför är detta evenemang ett måste för internationell samtidskonst?

FIAC  är en internationell mässa för samtidskonst som har ägt rum varje höst i Paris sedan 1974. Detta flerdagarsarrangemang är ett tillfälle för aktörerna i den samtida konstvärlden att mötas: gallerister, besökare, samlare, kuratorer och kulturchefer kommer från hela världen för att delta i FIAC.

Den här månaden pågår den 47:e upplagan av FIAC, som samlar 160 gallerier från 25 länder. Detta år blir annorlunda eftersom FIAC kommer att hållas i hybridform (medan 2020 års upplaga ställdes in). Den 21-24 oktober äger FIAC rum i Grand Palais Éphémère och i Galerie Eiffel, samtidigt som en parallell version av evenemanget, FIAC Online Viewing Rooms, kommer att anordnas online den 21-25 oktober.

Under dessa dagar kommer gallerier med modern konst, samtidskonst, design och formgivning att visas upp i Grand Palais Éphémère. Förutom utställningen av verk och konstnärer i Grand Palais kommer utställningen att fortsätta bortom dess portar, med verk runtom i Paris: i Jardin des Tuileries, på Place Vendôme och i Musée Delacroix. Det kommer också att finnas en performancefestival, Parades for FIAC, som ägnar sig åt performance art och dialogen mellan olika discipliner inom samtidskonsten.

Datum: 21-24 oktober 2021 IRL, och 21-24 oktober 2021 virtuellt.

Klicka här för att komma till FIAC:s webbplats
Klicka här för att få tillgång till FIAC:s online-version

Foto: Arts & Collections