De Franska instituten i de fem nordiska  länderna (Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island) lanserar French Institute Nordic Award (FINA) 2020. Målet med detta pris är att främja kulturellt och vetenskapligt samarbete mellan Frankrike och de nordiska länderna samt att belöna anmärkningsvärda prestationer på området.

I enlighet med det gemensamma verkställandet av Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling, kommer ungdom och grön innovation vara temat för den första upplagan av FINA 2020.

FINA-priset: En doktorand eller en utexaminerad doktor kommer att väljas ut för att få åka till Marseille och delta vid IUCN:s världskongress (14 – 19 juni 2020) och delta vid Espaces Génération Nature. Där får han eller hon chansen att presentera sin forskning och interagera med publiken samt representanter från andra forskningsinstitutioner. FINA-priset täcker kostnaderna för resa, boende, måltider samt inträde vid IUCN:s kongress.

IUCN:s kongress: Vart fjärde år organiserar Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) en världskongress som kretsar kring naturen, det största evenemanget i världen som behandlar naturvård. 2020 kommer Frankrike att vara värd för kongressen « En natur, en framtid » som hålls i Marseille 11-19 juni 2020. IUCN:s kongress 2020 kommer att beröra sju teman, fyra av dessa direkt kopplade till naturfrågor (landskap, vatten, hav och klimatförändringar) och de tre andra tvärdisciplinära (styrelseformer och rätt, ekonomi och finans och kunskap och innovation).

För att delta i tävlingen om FINA-priset bör ansökan behandla grön innovation i minst ett av kongressens sju teman. (Klicka här för mer information.)

Viktiga datum:

  • Ansökningstiden går ut den 9 mars 2020
  • Resultaten presenteras senast den 3 april 2020
  • IUCN:s världskongress i Marseille : 14-19 juni 2020

Ansök här:  https://bit.ly/3989rWe

Ansökan måste uppfylla alla eller de flesta av följande kriterier :

  • Innehålla en presentation av idéer eller lösningar inom området för grön innovation kopplade till bevarandet av biologisk mångfald
  • Vara tvärvetenskaplig
  • Kombinera en teoretisk och kritisk utgångspunkt med konkreta och operativa lösningar
  • Ha en innovativ dimension
  • Stärka det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Frankrike
  • Vittna om goda kunskaper i franska språket

Den ansökande ska vara högst 35 år och doktorand vid, eller ha en doktorsexamen från en svensk forskningsinstitution under det akademiska året 2019-2020. Den ansökande ska även delta eller komma att delta i ett samarbete med en fransk forskningsinstitution.

 

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

 

Franska Institutet i Sverige och den fransk-svenska föreningen för forskning (AFSR) är samarbetspartner till FINA-priset. FINA 2020 är starkt kopplat till det franska och svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar. Partnerskapet har undertecknats av den franska presidenten Emmanuel Macron och Sveriges statsminister Stefan Löfven i november 2017 och uppdaterades i juni 2019.