Inom ramen för det fransk-svenska samarbetet för innovation och gröna lösningar organiserar Franska Institutet tillsammans med Vinnovas program “Viable Cities” ett evenemang på temat urbant jordbruk, den 9:e oktober i Stockholm.

För att minska miljöpåverkan hos resurser nödvändiga i utvecklingen av städer har man börjat använda sig av urbant jordbruk. Ur det agroekologiska perspektivet syftar anläggningen av urbant jordbruk till att förbättra livsmedelssäkerheten och minska transporterna av livsmedel genom att odlingen sker närmare konsumenterna. Genom att likna traditionellt jordbruk i sin utformning medverkar inomhusjordlotter också till minskningen av miljöpåverkan samt förbättrad luftkvalité i byggnaden tack vare sitt koldioxidupptag och möjligheter till återvinning av vatten.

Först kommer franska och svenska initiativ inom urbant jordbruk att presenteras. Sedan följer ett besök på SweGreens inomhusjordlott som återfinns på Kungsholmen mitt i Stockholm.

 

När? 9 oktober 2019, 8:30-11:00

Var? Helio, DN-skrapan, Rålambshovsvägen 17, Stockholm

Konferensen är gratis men anmälan obligatorisk : http://bit.ly/2lMmR6X.

För mer information, kontakta yves.poncon@diplomatie.gouv.fr.

Lämna en kommentar

Scroll to Top