Samarbete2021-08-02T15:20:54+01:00

2017 skrev Frankrike och Sverige under ett samarbetsavtal för strategi inom innovation och gröna lösningar. Detta avtal förnyades 2019 av statsminister Stefan Löfven och den franske presidenten Emmanuel Macron. Samarbetet ska verka för hållbar tillväxt och innovativa lösningar, nya modeller och ny kompetens. Det ska även hjälpa länder att snabba på utvecklingen inom ett antal områden som är viktiga för det internationella samarbetet, både inom EU och på global nivå. Avtalet öppnar för ett fortsatt och ökat samarbete mellan franska och svenska företag och ska stärka de nuvarande relationerna.

På denna sida hittar ni allt material framtaget av Franska institutet angående det fransk-svenska samarbetet.

ARTIKLAR

Till toppen