Mobilitetsprogram2021-02-08T17:12:53+01:00

Frankrikes ambassad / Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom fyra olika program.

Korta besök:

Ansökan till ovannämnda mobilitetsprogram är öppen fram till slutet av augusti 2021, för mobilitetsprogram som planeras genomföras före mitten av november 2021.  Vi kommer att granska inkomna ansökningar den sista måndagen i varje månad och berörda kandidater kontaktas inom några dagar. Denna procedur upprepas tills budgettaket nåtts.

Längre vistelse:

  • Residensprogrammet Sophie Germain är till för personer som har avlagt doktorsexamen och forskar vid en svensk institution, exempelvis ett universitet eller ett forskningsinstitut, och där projektet är kopplat till Frankrike eller där forskarna önskar få kontakter i Frankrike. Sista ansökningsdag är 15 april 2021. Länk till anmälan här

Frankrikes ambassad i Sverige och Institut français de Suède främjar det vetenskapliga och/eller akademiska samarbetet mellan Frankrike och Sverige, vilket ger forskarna möjlighet att utveckla sina professionella nätverk i det andra landet, genom mobilitetsprogram. Programmen är öppna för alla forskare, oavsett forskningsområde. Stödet omfattar endast resor och uppehälle, det täcker inte löner eller faktisk forskning.

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

AGENDA

Till toppen