Mobilitetsprogram2020-07-03T13:47:07+01:00

Frankrikes ambassad / Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom fyra olika program.

Korta besök:

  • Frö programmet: för forskare verksamma i Sverige som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Frankrike. (anmäl här före 30/08/20)
  • Tor programmet: för forskare verksamma i Frankrike som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Sverige. (anmäl här före 30/08/20)
  • Ömse programmet: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor. (anmäl här före 12/01/20 – Resultat: 20/01/20)
  • Galan för forskare verksamma i Frankrike eller i Sverige som vill anordna en forskningsworkshop i Frankrike eller i Sverige. (öppnar senare)

Längre vistelse:

  • Residensprogrammet Eva de la Gardie är till för personer som har avlagt doktorsexamen och forskar vid en svensk institution, exempelvis ett universitet eller ett forskningsinstitut, och där projektet är kopplat till Frankrike eller där forskarna önskar få kontakter i Frankrike. (anmäl här före 15/05/20)

Frankrikes ambassad i Sverige och Institut français de Suède främjar det vetenskapliga och/eller akademiska samarbetet mellan Frankrike och Sverige, vilket ger forskarna möjlighet att utveckla sina professionella nätverk i det andra landet, genom mobilitetsprogram. Programmen är öppna för alla forskare, oavsett forskningsområde. Stödet omfattar endast resor och uppehälle, det täcker inte löner eller faktisk forskning.

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

AGENDA

Till toppen