Mobilitetsprogram 2018-05-29T13:57:04+00:00

Frankrikes ambassad / Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom tre olika program:

  • Ömse: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor
  • Frö: för forskare verksamma i Sverige som vill förlägga en vistelse till Frankrike
  • Tor: för forskare verksamma i Frankrike som vill förlägga en vistelse till Sverige
    Ansökningsperioden för de tre programmen är stängd och öppnar igen i höst 2018.
  • Residensprogrammet Eva de la Gardie är till för personer som har avlagt doktorsexamen och forskar vid en svensk institution, exempelvis ett universitet eller ett forskningsinstitut, och där projektet är kopplat till Frankrike eller där forskarna önskar få kontakter i Frankrike.

Programmen är öppna för forskare/doktorander av samtliga nationaliteter.

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

AGENDA

X