Mobilitetsprogram 2018-04-06T14:30:16+00:00

Frankrikes ambassad / Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom tre olika program:

  • Ömse: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor
  • Frö: för forskare verksamma i Sverige som vill förlägga en vistelse till Frankrike
  • Tor: för forskare verksamma i Frankrike som vill förlägga en vistelse till Sverige
    Ansökningsperiod för de tre programmen är stängd och öppnar igen i höst 2018.
  • Residensprogrammet Eva de la Gardie för personer som har avlagt doktorsexamen, verksamma utan nationalitetskrav inom forskning vid en svensk institution, exempelvis universitet eller forskningsinstitut och forskare med projekt kopplat till Frankrike eller som önskar få kontakter i Frankrike.

Programmen är öppna för forskare/doktorander av samtliga nationaliteter.

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com

AGENDA

X