Högskoleutbildningar i Frankrike2018-02-21T09:44:39+01:00
Denna rubrik är avsedd att innehålla allmän information om forskning och innovation i Frankrike.
Här kan man återfinna rapporter, notiser och analyser samt länkar till statistiska källor av intresse.

AGENDA

Undersökning av studerandekostnaderna

Den franska studentorganisationen <Unef>  har gjort en jämförande undersökning av studerandekostnaderna i 8 franska landsortsstäder. Montpellier visade sig vara den dyraste studentstaden, men ändock väsentligt billigare än Paris.   Stora skillnader Redan vid en jämförelse [...]

Motivation och hinder för studievistelse utomlands Enkät rörande svenska, finländska och norska studenter

I likhet med övriga Europa, är studerandemobiliteten en prioritet i de nordiska länderna.  I egenskap av deltagarland i Bolognaprocessen, har de tre länderna Sverige, Finland och Norge som mål att åtminstone 20% av de studerande [...]

Till toppen