Forska i Frankrike 2018-02-21T09:43:49+00:00
Denna rubrik är avsedd att innehålla allmän information om forskning och innovation i Frankrike. Här kan man återfinna rapporter, notiser och analyser samt länkar till statistiska källor av intresse.
 
 

AGENDA

X