Christophe Demazière, forskare i kärnreaktorer och fysik på Chalmers Tekniska Högskola ©Olof Siverbo

Avdelningen har i uppdrag att stödja och utveckla det svensk-franska samarbetet inom forskning och högre utbildning. Dess främsta uppgift är att stärka utbytet mellan de två länderna inom dessa områden. Genom sin studieenhet – Espace Campus France, informerar avdelningen om studiemöjligheter för svenska studenter som vill förlägga en studievistelse till Frankrike.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • informera om nya forskningsrön, förändringar och nyheter inom forskningssektorn i respektive länder
  • främja mobiliteten med hjälp av program som riktar sig till forskare
  • stödja och råda aktörer som söker nya samarbetspartners
  • organisera evenemang i kontaktskapande syfte
  • deltaga i den allmänna debatten gällande samhällsfrågor

Visste ni att ?

Enligt CNRS:s statistik (2017), publiceras närmare 1650 vetenskapliga artiklar varje år med minst en fransk och svensk medförfattare, vilket placerar Frankrike på 4:e plats bland Sveriges samarbetspartners i världen.

 

Kontakt

Sandrine TESTAZ, vetenskaps- och universitetsattaché

Lauriane DEBORD, handläggare vetenskapliga frågor

Leire BUSTAMANTE, handläggare, högskolfrågor samt Campus France Sverige