Forskning & Högre utbildning2021-10-14T10:57:36+01:00


Christophe Demazière, forskare i kärnreaktorer och fysik på Chalmers Tekniska Högskola ©Olof Siverbo

Avdelningen har i uppdrag att stödja och utveckla det svensk-franska samarbetet inom forskning och högre utbildning. Dess främsta uppgift är att stärka utbytet mellan de två länderna inom dessa områden. Genom sin studieenhet – Campus France Sverige, informerar avdelningen om studiemöjligheter för svenska studenter som vill förlägga en studievistelse i Frankrike.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • informera om nya forskningsrön, förändringar och nyheter inom forskningssektorn i respektive länder
  • främja mobilitet med hjälp av program som riktar sig till forskare och studenter
  • stödja och råda aktörer som söker nya samarbetspartners
  • organisera evenemang i kontaktskapande syfte
  • deltaga i den allmänna debatten gällande samhällsfrågor

 

Kontakt

Valérie LEMARQUAND, vetenskaps- och universitetsattaché

Alexiane SAUTEL, handläggare vetenskapliga frågor

Christopher Robin KARLSSON, handläggare högskolefrågor samt Campus France Sverige

Till toppen