CIEP – Centre International d’Éducation Pédagogique (Internationellt Centrum för Utbildning) har bytt namn till France Éducation International! Utbildningsminister Jean-Michel Blanquer var på plats och invigde institutionens nya namn den 4 juli.

France Éducation International arbetar för den franske presidenten ambition att göra frågor kring franska språket, utbildningssamarbete samt student- och forskarutbyten till några av de viktigaste.

France Éducation International har även hand om administrations- och utbildningsverksamheten gällande språktest i franska som främmande språk så som DELF och DALF. Dessutom tillhandahåller man utbytesprogram, exempelvis det svensk-franska programmet “Un an en France”.

Läs mer om utbytesprogrammen här: https://www.ciep.fr/mobilite-internationale/programmes-mobilite.