ÅRLIGT SEMINARIUM FÖR FORTBILDNING AV LÄRARE I FRANSKA

 

Årets seminarium blev en stor framgång. De 30 deltagarplatserna fylldes snabbt (en väntelista upprättades). Såväl kvaliteten på utbildningen som den kvalificerade handledningen uppskattades mycket av lärarna. Ladda ner seminarieprogrammet 2014.
Fortbildningsseminariet för lärare i franska är avsett att bli en årligt arrangemang. År 2015 hålls seminariet den 11 och 12 juni på Franska Skolan, även denna gång i samarbete med Fransklärarföreningen i Sverige.Ladda ner seminarieprogrammet 2015.

Kontakt: nathalie.hirschsprung(at)diplomatie.gouv.fr och francoise.sule(at)telia.com

 

NÄSTA FORTBILDNINGSSEMINARIER I SAMARBETE MED PARTNER

Endagsseminarier

Endagsseminarier är organiserade av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet och Institut français de Suède. Seminarierna ger aktuell information om den franskspråkiga världen till lärare i franska (samhälle, politik, media, musik, litteratur) genom korta föredrag och workshops. En del av dessa seminarier ska fokusera på fortbildning omkring metoder för undervisning av franska som främmande språk.

  • 9 maj 2015 i Malmö / anmälan senast 2 mai 2015
  • 30 maj 2015 i Umeå / anmälan senast 20 maj 2015

Seminarieavgiften: 700 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation samt kaffe och frukt.

Läs mer här.

INSTITUT FRANCAIS DE SUÈDE LÖPANDE FORTBILDNING OCH SKRÄDDARSYDDA MODULER

1. Formativ klassobservation

En av IFS experter kan komma till din skola och din klass för att observera en lektion. Feedback och didaktisk diskussion följer direkt efteråt. Måluppfyllningsanalys, förslag till kompetensutveckling, eventuella råd och vägledning ingår i detta utbyte.

Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om klassobservationen äger rum utanför Stockholms-regionen.

Kontakt: nathalie.hirschsprung (at) diplomatie.gouv.fr

2. Målinriktad kompetensutvecklingsworkshops

Dessa 4 timmar långa workshops kan skräddarsys enligt gruppens önskemål (max. 10 pers.) och hålls av en av IFS experter. Varje workshop har ett mål, exempelvis : att arbeta med den muntliga färdigheten, att arbeta med den skriftliga färdigheten, att arbeta med den kulturella färdigheten, att förbereda inför DELF- och DALF-examen, etc.
Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om arrangemanget äger rum utanför Stockholms-regionen.

Kontakt: nathalie.hirschsprung (at) diplomatie.gouv.fr

3. Språk-, kultur- och realiaworkshops

Denna 4 timmar långa workshop erbjuder dess deltagare en uppdatering inom det vardagliga, kulturella, och litterära kunskapsfältet. Alla dessa informationer sätts systematiskt i ett pedagogiskt perspektiv och möjliggör en omedelbar återinvestering i den deltagande lärarens undervisning.
Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om arrangemanget äger rum utanför Stockholms-regionen.

Kontakt: nathalie.hirschsprung (at) diplomatie.gouv.fr

4. Simulationseminarier i praktisk yrkesfranska

Dessa 12 timmar långa seminarier riktar sig till yrkespersoner som önskar utveckla sina kompentenser i yrkesfranska (handel, diplomati, etc.). Seminarierna är utformade i simulationer under vilka deltagarna praktiserar språket i ett sammanhang som är nära deras yrkes verklighet.
Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om arrangemanget äger rum utanför Stockholms-regionen.

Kontakt: nathalie.hirschsprung (at) diplomatie.gouv.fr

5. Utbildning av examinatörer/korrektörer av DELF och DALF-prov

Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om utbildningen anordnas utanför Stockholms-regionen.

Kontakt: nathalie.hirschsprung (at) diplomatie.gouv.fr

LÄRARKOMPETENS I FRANSKA
DIPLOME D’APTITUDE A L’ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE (DAEFLE)

Förberedandet av DAEFLE för lärarkompetens i franska är såväl en grund- som fortbildning som följs på distans.

DAEFLE har en yrkesinriktad prägel och leder fram till ett utbildningsbevis. Diplomet är resultatet av ett samarbete mellan l’Alliance française Paris Ile-de-France och det franska statliga organisationen för distansundervisning Centre National d’Enseignement à Distance (CNED).

Utbildningen kan följas var som helst i världen genom olika examenscentra.
Utbildningen riktar sig till samtliga de som avser undervisa, eller redan undervisar, i franska för icke franskspråkiga studerande (=som ej har franska som modersmål) i Frankrike eller i andra länder. Innehållet i utbildningen är anpassat för klassundervisning. Kurserna omfattar såväl teoretiskt inriktade föreläsningar aktiviter med utgångspunkt från skriftligt underlag och tillämpade övningar. De är tillgängliga på nätet via en utbildningsplattform framtagen för DAEFLE, som även erbjuder ett forum för utbyte och samarbete.

Kursupplägget stöds effektivt av en nätbaserad handledning av lärare som under hela utbildningen hjälper deltagarna att förvärva de kunskaper och färdigheter som är förenade med yrket.
Förberedandet inleds med en antagningstest, Test d’accès (se nedan):

Kalender för antagningstester och examina vid Institut français de Suède

DAEFLE – test d’accès :

  • 2 maj 2016 (anmälan: 07/03/2016 till 25/03/2016)
  • 1 november 2016 (anmälan: 105/09/2016 till 23/09/2016)
  • Avgift: SEK 1130 SEK

Diplôme DAEFLE :

  • 15 juni 2016 (anmälan: 25/04/2016 till 10/05/2016)
  • 27 december 2016 (anmälan: 24/10/2016 – 10/11/2016)
  • Avgift: SEK 3360

 

Kontakt: nathalie.hirschsprung(at)diplomatie.gouv.fr och claudine.carlsson(at)diplomatie.gouv.fr

Utbildningsseminarium för lärare i franska

2018-09-28T10:49:47+00:00

Institut français de Suède organiserar ett nationnelt utbildningsseminariumet för lärare i franska den 29e och 30e oktober 2018 på Franska Skolan i Göteborg med teman : Comment enseigner la grammaire avec une approche actionnelle et communicative. (att lära ut grammatiken [...]

Utbildningsseminarium för lärare i franska2018-09-28T10:49:47+00:00

Thomas Arvidsson får stipendium från CAVILAM-Alliance française och Institut français de Suède

2017-05-12T10:46:24+00:00

Thomas Arvidsson fransklärare i Bromma har utsetts till att delta i utbildningen "Enseigner le FLE aujourd'hui: culture, société et nouvelles tendances pédagogiques". Utbildning hålls i Vichy i Frankrike den 17-28 juli 2017 inom ramen för utbildningen för lärare i franska [...]

Thomas Arvidsson får stipendium från CAVILAM-Alliance française och Institut français de Suède2017-05-12T10:46:24+00:00

Stipendier för lärare med undervisning i franska

2016-01-28T17:03:53+00:00

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 svenska kronor. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i [...]

Stipendier för lärare med undervisning i franska2016-01-28T17:03:53+00:00

Gratis fortbildning i La Rochelle 27 – 29 januari 2016

2016-11-15T09:32:34+00:00

Gratis fortbildning i La Rochelle 27 - 29 januari 2016 genom Fransklärarföreningens stipendium. För fjärde året erbjuder Franska lärarföreningen ett stipendium som omfattar resa, uppehälle och seminarieavgift till La Chanson francophone, Elaborer des projets autour de la chanson francophone, en fortbildningskurs [...]

Gratis fortbildning i La Rochelle 27 – 29 januari 20162016-11-15T09:32:34+00:00
X