VERKSAMHETER INOM AVDELNINGEN SPRÅK OCH UTBILDNING VID INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

>> SAMARBETE INOM SPRÅKSEKTORN

oui-je-parle-francais-ifsuede

  • Stöd till innoverande och nyskapande pedagogiska resurser, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för samtliga användare och stödja det svenska utbildningdepartementets intention att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Technologies de l’information et de la communication, TIC).

logofle

>> SAMARBETE INOM UTBILDNING

cooperation-educative

Nyheter

  • Framtagande av en svensk-fransk ljudbok, som innehåller avsnitt från boken ”Mes étoiles noires”/”Mina svarta stjärnor” av Lilian Thuram.

Syftet med denna tvåspråkiga ljudbok är att främja en grundläggande fransk text i utbildning mot rasism genom att göra boken mer tillgänglig för icke-franskspråkiga. Det handlar också om att uppmärksamma översättningsarbetet en grupp elever från Franska Skolan i Stockholm har gjort. Valet av media grundas på dess användarvänlighet och tillgänglighet för synskadade personer, och dess betydelse när det gäller att skapa en ny relation till läsande för de yngsta. Denna ”teaser” har intresserat en svensk bokförläggare: boken ges ut på svenska i pappersform i september 2015.

Nu kan du beställa cd-ljudboken gratis genom att kontakta Nathalie Hirschsprung.

Prioriterade frågor.

Satsningar inom lärarutbildningarna med målsättning att väcka intresse för läraryrket, utbilda, stödja och behålla dagens lärare. Redogörelse för situationen i Frankrike.

Färdigheter som blivit oundgängliga. Digital kompetens förutsätter ett säkert och kritiskt användande av informationssamhällets teknologier i såväl arbetssammanhang som på fritiden och inom övrig kommunikation. Att behärska de digitala medierna är en grundförutsättning i dagens samhälle: användandet av dator för att erhålla, utvärdera, lagra, framta, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i sociala medier via nätet.

Tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för samtliga elever är en av de viktigaste frågorna för skolans huvudmän och ansvariga. Hur uppnår man detta mål ? Vilka vägar kan man gå för att förbättra det befintliga systemet ? De politiskt ansvariga konfronteras med val och måste fatta beslut som påverkar framtiden och ofta förutsätter mycket stora investeringar.

De europeiska länderna kan lära mycket av varandra: mobilitet på samtliga nivåer är ett av gemenskapens nyckelbegrepp.

Praktikplats: språk och utbildning

2020-05-22T09:57:28+01:00

Beskrivning av praktiktjänsten: Högst ansvariga är Franska institutets chef och språk- och utbildningsattachén. Praktikantens uppdrag kommer att bestå i att assistera språkattachén i hennes arbete med följande uppgifter: Organisera och delta vid DELF-DALF-test Organisera utbildningsseminarier för språklärare Organisera och följa [...]

Praktikplats: språk och utbildning2020-05-22T09:57:28+01:00

Föreläsning om franska språket och flerspråkighet

2020-03-12T10:27:37+01:00

OBS! Föreläsningen med Ananda Devi på SU är tyvärr inställd. Däremot hålls fika och mingel på konsthallen Accelerator kl 16.00 för att fira det franska språket och frankofonimånaden. Det finns även möjlighet att besöka utställningen “Graft the Words, Whip My [...]

Föreläsning om franska språket och flerspråkighet2020-03-12T10:27:37+01:00

Fira Frankofonidagen 2020 med oss!

2020-03-12T14:44:55+01:00

OBS. Evenemang är inställt. I år firas den internationella Frankofonidagen onsdagen den 25:e mars på Folkuniversitetet i Stockholm (Kungstensgatan 45). Representanter från fransktalande ambassader i Sverige kommer att vara på plats! Varmt välkomna! Kvällens program: 17:00 Folkuniversitetets generalsekreterare Cecilia Palm [...]

Fira Frankofonidagen 2020 med oss!2020-03-12T14:44:55+01:00