SPRÅK & UTBILDNING

VERKSAMHETER INOM AVDELNINGEN SPRÅK OCH UTBILDNING VID INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

>> SAMARBETE INOM SPRÅKSEKTORN

oui-je-parle-francais-ifsuede

  • Stöd till innoverande och nyskapande pedagogiska resurser, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för samtliga användare och stödja det svenska utbildningdepartementets intention att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Technologies de l’information et de la communication, TIC).

logofle

>> SAMARBETE INOM UTBILDNING

cooperation-educative

Nyheter

  • Framtagande av en svensk-fransk ljudbok, som innehåller avsnitt från boken ”Mes étoiles noires”/”Mina svarta stjärnor” av Lilian Thuram.

Syftet med denna tvåspråkiga ljudbok är att främja en grundläggande fransk text i utbildning mot rasism genom att göra boken mer tillgänglig för icke-franskspråkiga. Det handlar också om att uppmärksamma översättningsarbetet en grupp elever från Franska Skolan i Stockholm har gjort. Valet av media grundas på dess användarvänlighet och tillgänglighet för synskadade personer, och dess betydelse när det gäller att skapa en ny relation till läsande för de yngsta. Denna ”teaser” har intresserat en svensk bokförläggare: boken ges ut på svenska i pappersform i september 2015.

Nu kan du beställa cd-ljudboken gratis genom att kontakta Nathalie Hirschsprung.

Prioriterade frågor.

Satsningar inom lärarutbildningarna med målsättning att väcka intresse för läraryrket, utbilda, stödja och behålla dagens lärare. Redogörelse för situationen i Frankrike.

Färdigheter som blivit oundgängliga. Digital kompetens förutsätter ett säkert och kritiskt användande av informationssamhällets teknologier i såväl arbetssammanhang som på fritiden och inom övrig kommunikation. Att behärska de digitala medierna är en grundförutsättning i dagens samhälle: användandet av dator för att erhålla, utvärdera, lagra, framta, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i sociala medier via nätet.

Tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för samtliga elever är en av de viktigaste frågorna för skolans huvudmän och ansvariga. Hur uppnår man detta mål ? Vilka vägar kan man gå för att förbättra det befintliga systemet ? De politiskt ansvariga konfronteras med val och måste fatta beslut som påverkar framtiden och ofta förutsätter mycket stora investeringar.

De europeiska länderna kan lära mycket av varandra: mobilitet på samtliga nivåer är ett av gemenskapens nyckelbegrepp.

Frankofonitävlingen 2023

I samband med den 8:e upplagan av Francophonie-månaden utlyser Franska institutet i Sverige, de fransktalande ambassaderna och Folkuniversitetet en tävling för skolor i Sverige på temat “Humor, ett universellt språk”! Oavsett om din humor är sarkastisk, absurd, svart, burlesk, parodisk eller självförnekande är det här projektet för dig och din klass! Anmäl dig och skapa …

Frankofonitävlingen 2023 Read More »

Mässan för franska som karriärmöjlighet – studenter

Är du student eller gymnasieelev? Eller ny på arbetsmarknaden? Kom och upptäck hur franska kan boosta din karriär!  Arbetar du på svenska? Självklart! På engelska? Absolut. På franska? Också! Karriär i Sverige på internationella företag eller institutioner, karriär i fransktalande länder, praktik i Frankrike eller någon annanstans… Engelska är ju en självklarhet i Sverige, …

Mässan för franska som karriärmöjlighet – studenter Read More »

Intensivkurs i franska om europeiska frågor

Till följd av det franska ordförandeskapet 2022 och inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under första halvåret 2023 erbjuder den franska ambassaden i Sverige, Franska institutet i Sverige och Europaspråk möjligheten att delta i en intensivkurs på temat “Retrospektiv på det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under första halvåret 2022”! En exceptionell …

Intensivkurs i franska om europeiska frågor Read More »

Motivera dina elever

Vill du motivera dina elever att börja eller fortsätta lära sig franska? Institut français de Suède och Alliance française de Suède har en rad verktyg till ditt förfogande för att främja det franska språket i din skola! För att övertyga dina elever om värdet av franska: Mässa “Franska, en karriärmöjlighet”: möten med yrkesverksamma, jobb, praktikplatser, …

Motivera dina elever Read More »

Undervisa med franska läroböcker

Syftet med detta projekt är att erbjuda svenska elever en modern och dynamisk syn på Frankrike samt att uppmuntra dem att stärka sin läsförståelse och sina muntliga kunskaper genom en kommunikativ och handlingsbaserad pedagogik ”made in France”. Programmet “Aime le français”, som utvecklats i samarbete med Crédit Agricole CIB, är en åtgärd för dina elever …

Undervisa med franska läroböcker Read More »

Förskolor och daghem

Skolan är obligatorisk från 6 års ålder i Sverige. Barn mellan 1 och 6 år deltar i aktiviteter på Forskola. För mer information om hur en Forskola organiseras, se artikeln från Suède en kit genom att klicka här. Det finns flera forskola med fransktalande profil: Göteborg: Franskaskolan Lund: Bilingual Montessori of Lund Stockholm: Les Mélodies …

Förskolor och daghem Read More »

Är du intresserad av högre utbildning i Frankrike?

Klicka här om du vill ansluta dig till ett universitet eller en högskola i Frankrike. Om du vill läsa kurser i franska på skolor och universitet i Frankrike kan du besöka FLE.fr genom att klicka här.

Ett år på en gymnasieskola i Frankrike

Är du en gymnasieelev som bor i Sverige och talar franska? Upplev en unik upplevelse med Un an en France! Detta program ger svenska elever som går första eller andra året på gymnasiet möjlighet att tillbringa ett år på en gymnasieskola i Frankrike. För mer information, klicka här.

Scroll to Top