VERKSAMHETER INOM AVDELNINGEN SPRÅK OCH UTBILDNING VID INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

>> SAMARBETE INOM SPRÅKSEKTORN

oui-je-parle-francais-ifsuede

  • Stöd till innoverande och nyskapande pedagogiska resurser, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för samtliga användare och stödja det svenska utbildningdepartementets intention att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Technologies de l’information et de la communication, TIC).

logofle

>> SAMARBETE INOM UTBILDNING

cooperation-educative

Nyheter

  • Framtagande av en svensk-fransk ljudbok, som innehåller avsnitt från boken ”Mes étoiles noires”/”Mina svarta stjärnor” av Lilian Thuram.

Syftet med denna tvåspråkiga ljudbok är att främja en grundläggande fransk text i utbildning mot rasism genom att göra boken mer tillgänglig för icke-franskspråkiga. Det handlar också om att uppmärksamma översättningsarbetet en grupp elever från Franska Skolan i Stockholm har gjort. Valet av media grundas på dess användarvänlighet och tillgänglighet för synskadade personer, och dess betydelse när det gäller att skapa en ny relation till läsande för de yngsta. Denna ”teaser” har intresserat en svensk bokförläggare: boken ges ut på svenska i pappersform i september 2015.

Nu kan du beställa cd-ljudboken gratis genom att kontakta Nathalie Hirschsprung.

Prioriterade frågor.

Satsningar inom lärarutbildningarna med målsättning att väcka intresse för läraryrket, utbilda, stödja och behålla dagens lärare. Redogörelse för situationen i Frankrike.

Färdigheter som blivit oundgängliga. Digital kompetens förutsätter ett säkert och kritiskt användande av informationssamhällets teknologier i såväl arbetssammanhang som på fritiden och inom övrig kommunikation. Att behärska de digitala medierna är en grundförutsättning i dagens samhälle: användandet av dator för att erhålla, utvärdera, lagra, framta, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i sociala medier via nätet.

Tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för samtliga elever är en av de viktigaste frågorna för skolans huvudmän och ansvariga. Hur uppnår man detta mål ? Vilka vägar kan man gå för att förbättra det befintliga systemet ? De politiskt ansvariga konfronteras med val och måste fatta beslut som påverkar framtiden och ofta förutsätter mycket stora investeringar.

De europeiska länderna kan lära mycket av varandra: mobilitet på samtliga nivåer är ett av gemenskapens nyckelbegrepp.

Resultat i tävlingen ”Dis-moi Dix mots” 2021

2021-05-07T14:53:47+01:00

Vi presenterar här nedan resultaten av första upplagan av vår nya tävling « Dis-moi dix mots », lanserad av Franska Institutet i samarbete med Alliance Française i Stockholm. I denna tävling deltog klasser ur årskurs 1 till 9 och uppgiften [...]

Resultat i tävlingen ”Dis-moi Dix mots” 20212021-05-07T14:53:47+01:00

Intervju med Jonas Wallerström, producent och manusförfattare

2021-04-27T13:36:30+01:00

I serien #plusloin (#ännulängre) träffar Institut français runt om i världen personer och stjärnor som har franskan som gemensam nämnare. I Sverige har vi träffat Jonas Wallerström som är producent och manusförfattare. Han har en serie på UR som heter [...]

Intervju med Jonas Wallerström, producent och manusförfattare2021-04-27T13:36:30+01:00

Resultat : Unga franskspråkiga ambassadörers pris 2021

2021-04-09T13:50:50+01:00

Inför Frankofonimånaden 2021 lanserade Franska Institutet, de franskspråkiga ambassaderna och Folkuniversitetet ett nytt pris för skolelever i Sverige: Unga franskspråkiga ambassadörers pris för hållbar utveckling. Läs mer om priset här. Vinnarna i tävlingen presenterades i samband med Frankofonidagen i Sverige [...]

Resultat : Unga franskspråkiga ambassadörers pris 20212021-04-09T13:50:50+01:00

Stipendier 2021 – Alliance Française Stockholm

2021-03-17T12:38:35+01:00

Varje år erbjuder Alliance Française i Stockholm flera stipendier för studenter som vill studera i Frankrike och för lärare som undervisar i franska. Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är [...]

Stipendier 2021 – Alliance Française Stockholm2021-03-17T12:38:35+01:00
Till toppen