VERKSAMHETER INOM AVDELNINGEN SPRÅK OCH UTBILDNING VID INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

>> SAMARBETE INOM SPRÅKSEKTORN

oui-je-parle-francais-ifsuede

  • Stöd till innoverande och nyskapande pedagogiska resurser, företrädesvis främst avsedda för spridning i numerisk form. Detta i syfte att underlätta tillgången till sådana medel för samtliga användare och stödja det svenska utbildningdepartementets intention att lägga tyngdpunkten på informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Technologies de l’information et de la communication, TIC).

logofle

>> SAMARBETE INOM UTBILDNING

cooperation-educative

Nyheter

  • Framtagande av en svensk-fransk ljudbok, som innehåller avsnitt från boken ”Mes étoiles noires”/”Mina svarta stjärnor” av Lilian Thuram.

Syftet med denna tvåspråkiga ljudbok är att främja en grundläggande fransk text i utbildning mot rasism genom att göra boken mer tillgänglig för icke-franskspråkiga. Det handlar också om att uppmärksamma översättningsarbetet en grupp elever från Franska Skolan i Stockholm har gjort. Valet av media grundas på dess användarvänlighet och tillgänglighet för synskadade personer, och dess betydelse när det gäller att skapa en ny relation till läsande för de yngsta. Denna ”teaser” har intresserat en svensk bokförläggare: boken ges ut på svenska i pappersform i september 2015.

Nu kan du beställa cd-ljudboken gratis genom att kontakta Nathalie Hirschsprung.

Prioriterade frågor.

Satsningar inom lärarutbildningarna med målsättning att väcka intresse för läraryrket, utbilda, stödja och behålla dagens lärare. Redogörelse för situationen i Frankrike.

Färdigheter som blivit oundgängliga. Digital kompetens förutsätter ett säkert och kritiskt användande av informationssamhällets teknologier i såväl arbetssammanhang som på fritiden och inom övrig kommunikation. Att behärska de digitala medierna är en grundförutsättning i dagens samhälle: användandet av dator för att erhålla, utvärdera, lagra, framta, presentera och utbyta information, och för att kommunicera och delta i sociala medier via nätet.

Tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för samtliga elever är en av de viktigaste frågorna för skolans huvudmän och ansvariga. Hur uppnår man detta mål ? Vilka vägar kan man gå för att förbättra det befintliga systemet ? De politiskt ansvariga konfronteras med val och måste fatta beslut som påverkar framtiden och ofta förutsätter mycket stora investeringar.

De europeiska länderna kan lära mycket av varandra: mobilitet på samtliga nivåer är ett av gemenskapens nyckelbegrepp.

CIEP blir France Éducation International

2019-08-27T10:00:43+01:00

CIEP - Centre International d’Éducation Pédagogique (Internationellt Centrum för Utbildning) har bytt namn till France Éducation International! Utbildningsminister Jean-Michel Blanquer var på plats och invigde institutionens nya namn den 4 juli. France Éducation International arbetar för den franske presidenten ambition [...]

CIEP blir France Éducation International2019-08-27T10:00:43+01:00

Fira Frankofonidagen 2019 med oss!

2019-04-23T11:06:04+01:00

I år firas den internationella frankofonidagen i Sverige den 21 mars, från kl.17, i form av en träff på Folkuniversitetet i Stockholm (Kungstensgatan 45) med länderna som deltar i frankofonin i Sverige. Först kommer ambassaderna dela ut frankofonipriserna och sedan [...]

Fira Frankofonidagen 2019 med oss!2019-04-23T11:06:04+01:00

Seminar: The importance of Learning German and French

2019-02-27T15:09:32+01:00

Franska Institutet, Goethe Institutet och EU-kommissionen i Sverige bjuder dig till ett spännande seminarium torsdag den 14 mars från kl. 8.30 till kl.13.30, om europeisk språkinlärning - särskilt franska och tyska i Sverige (The importance of Learning German and French [...]

Seminar: The importance of Learning German and French2019-02-27T15:09:32+01:00