Frankrikes ambassad och Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom olika mobilitetsprogram. Anmäl dig till ett av våra 3 program 2020!

  • Frö programmet: för forskare verksamma i Sverige som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Frankrike. (anmäl här före 12/01/20 – Resultat: 20/01/20)*
  • Tor programmet: för forskare verksamma i Frankrike som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Sverige. (anmäl här före 12/01/19 – Resultat: 20/01/20)*
  • Ömse programmet: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor. (anmäl här före 12/01/20 – Resultat: 20/01/20)

 

* Denna ansökningsomgång för TOR och FRÖ gäller resor för första terminen 2020. En andra omgång öppnas i april 2020 för resor planerade till perioden juli – november 2020.

 

Kontakt: science@institutfrancais-suede.com