EU-kommissionen har publicerat det första urvalet av europeiska universitetsprojekt och har valt ut 17 projekt av 54 inskickade. De fem allianser, i vilka Frankrike och Sverige är partners, vittnar om det stora antal samarbeten på universitetsnivå som finns länderna emellan. Från och med hösten 2019 kommer varje allians, inom ramen för programmet Erasmus+, få bidrag på upp till 5 miljoner euro under en period på tre år.

 

CIVICA – The European University in social sciences

Handelshogskolan i Stockholm (SE), Institut d’études politiques Paris (FR), European university Institute (IT), Hertie School of governance Gemmeinnutzige GMBH (DE), Kozep Europai Egyetem (HU), Scoala Nationala de studii Politice si Administrative (RO), Universita Commerciale Luigi Bocconi (IT)

 

CIVIS – A European civic university alliance

Stockholms Universitet (SE), Universite d’Aix Marseille (FR), Eberhard Karls Universitaet Tuebingen (DE), Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (GR), Universidad autonoma de Madrid (ES), Universita degli studi di Roma La Sapienza (IT), Universitatea Din Bucuresti (RO), Université libre de Bruxelles (BE)

 

EUGLOH – European University Alliance for Global Health

Lunds Universitet (SE), Communauté d’universités et établissements Université Paris-Saclay (FR), Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (SE), Szegedi Tudomanyegyetem (HU), Universidade do Porto (PT)

 

EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050

Göteborgs Universitet (SE), Université de Cergy-Pontoise (FR), The University of Warwick (UK), Universidad Pompeu Fabra (ES), Univerza V Ljubljani (SI), Vrije Universiteit Brussel (BE)

 

UNITE! – University Network for Innovation, Technology and Engineering

Kungliga Tekniska Högskolan (SE), Institut Polytechnique de Grenoble (FR), Aalto Korkeakoulusäätiö (FI), Politecnico Di Torino (IT), Technische Universitat Darmstadt (DE), Universidade de Lisboa (PT), Universitat Politecnica de Catalunya (ES)