Tisdagen den 21 oktober anordnas ett symposium (på engelska) vid Södertörns högskola:

Conflicts & Borders: Modern Human Migration

(Konflikt och gränser: om mänsklig migration idag)

 

 

I en tid då gränser suddas ut, då vi konfronteras med komplexa gränsöverskridande flöden och en allt snabbare informationsspridning, tycks två faktorer vara bestående: människorna och deras jord.

Begreppet territorium präglas såväl av dess rumsliga som dess samhällspolitiska dimension. Mänsklig migration intar en viktig plats i det vetenskapliga och samhällspolitiska landskapet såväl i Sverige som i Frankrike, två länder med en lång tradition av att ta emot människor, idéer och nya tillgångar.

I nationalstatens moderna era, har detta symposium som målsättning att diskutera mänsklig migration ur ett vetenskapligt perspektiv och belysa migrationens nära förhållande till gränser och moderna konflikter.

Det är i denna kontext som svenska och franska forskare och specialister, Catherine Wihtol de Wenden, Alain Blum och Peo Hansen, lägger fram sina arbeten och diskuterar innebörden i aktuella begrepp som berör konflikter, gränser och migration.

 

>> SE PROGRAM

 

 

Datum: 21 oktober, Kl. 9-16:30

Plats: Södertörns Högskola (sal  MA 331)

Fritt inträde, måltid inkluderadi seminariedagen
Anmälan (plats i mån av tillgång) senast den 10 oktober till: anne.capitrel

[at] diplomatie.gouv.fr

Språk: engelska

Länk: www.sh.se

 

shs-logo-article